00_Resource indicator 2017

אף שהפעילות הכלכלית הישראלית והיהודית נהנית כרגע מחוסן, קיימים סימנים לסגמנטציה בישראל ואיומים אפשריים על הפעילות הכלכלית היהודית בתפוצות. לכן אנו משאירים את המחוג ללא שינוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.