ספריית מאמרים / מאמרי דיעה

על החילונים לעלות למגרש היהודי

במשוואה הקיימת כיום, הדתיים והחרדים "אחראים" להגדיר מה "יהודי" במדינה היהודית, והחילונים והדתיים גם יחד רבים ביניהם על משמעותה של "דמוקרטיה". זו משוואה מעוותת מן היסוד.