ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

 1. ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2012-2011 מביאה דיון מפורט יותר במתודולוגיה שבבסיס ההערכות נטו לטווח הקצר והמגמות והתרחישים לטווח הארוך יותר הנדונים בהמשך (ראו “Integrated ‘Net’ Assessment”,
  in Annual Assessment 2011-2012).
 2. עקב ההתמקדות בזהות היהודית בארצות הברית, המוזמנים להשתתף בסקר השנה היו ברובם מארה"ב ומישראל, בהתבסס על רשימת המוזמנים לסדנת המכון למדיניות העם היהודי שנערכה במארס 2014 בגלן קוב, ניו יורק. הסקרים נערכו בדואל בין התאריכים 19 בפברואר ל-12 במארס 2014. המכון פנה ל-72 אנשים, שמתוכם 27 החזירו את השאלונים, שיעור תגובה של 37.5%.
 3. A Portrait of Jewish Americans (released October 1, 2013); http://www.pewforum.org/files/2013/10/jewish-american-full-report-for-web.pdf
 4. ראו דיון נרחב ב"“Who are the 'Jews by Religion' in the Pew Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November 2013 http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the-Jews-by-Religion-in-the-Pew-Report/;
 5. המשיבים אינם מתכוונים בכך להיכרות עם הספרות היהודית הקלאסית, אלא להעמקת ההיכרות עם היהדות בקרב ציבורים שיש להם קשר רופף בלבד עם היבטי "הדת האזרחית" של החיים היהודיים באמריקה.
 6. ראו, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מבטים מן העולם היהודי, המכון למדיניות עם יהודי, מאי 2014. מחקר זה התבסס על סמינרים שנערכו בקהילות יהודיות ברחבי העולם, והוגש לפרופ' רות גביזון כחומר רקע למחקרה על ההסדרים החוקתיים הראויים לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרופ' גביזון מונתה למשימה זו על-ידי שרת המשפטים ציפי לבני.
 7. ראו “Eight facts about Orthodox Jews from the Pew Research survey”, Pew, October 2013.
 8. ראו “Who are the 'Jews by Religion' in the Pew Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November 2013 http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the-Jews-by-Religion-in-the-Pew-Report/; “’Jews Not By Religion': How to Respond to American Jewry's New Challenge”, Shmuel Rosner, JPPI, December .
 9. צעדי מדיניות אלה ננקטו לא על מנת לעודד עליה כשלעצמה, אלא כדי להגדיל את הסיכויים שהיהודים המהגרים מצרפת יבחרו לבוא לישראל על פני ארצות אחרות. מספר היהודים הצרפתים הקשורים ביותר לקהילה היהודית ולישראל מוערך בכ-200,000 נפש.
 10. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-first Century. (Cambridge, MA: Harvard University Press).
הקודם
הבא