ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

איור 1 מתאר איך היינו ממקמים את המחוגים ב"לוח המחוונים" של העם היהודי, נכון לאמצע 2014. נראה כי אירועי השנה החולפת והמגמות הנמשכות משפיעים על חלק מן ההערכות לגבי מצבו הנוכחי של העם היהודי, אף שלא הותירו שינויים עמוקים.

הקודם
הבא