ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

בחינת הפרמטרים לקידום דיאלוג ישראל-תפוצות

המכון למדיניות העם היהודי ממליץ להעמיק ולמסד דיאלוג קבוע עם יהודי העולם לשם התייעצות ותיאום בנוגע להחלטות המתקבלות בישראל שיש להן השפעה על התפוצות, ובנוגע להחלטות בעולם היהודי שמשפיעות על ישראל. במסגרת זו, וכהמשך לפרויקט ההתייעצות הנרחב שקוים השנה על ידי המכון על עמדות העם היהודי על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, יקיים המכון בשנה הבאה סבב נוסף של סמינרים בקהילות ברחבי העולם, וכן כנס שנתי בהשתתפות מנהיגים מהארגונים היהודיים, מהקהילות ומהאקדמיה.

הדיונים יתמקדו בסוגיות ובאתגרים המרכזיים, תוך התייחסות לחמשת המימדים החיוניים לשגשוג העם היהודי: גיאופוליטיקה, זהות והזדהות, קשרים בין-קהילתיים, ניצול משאבים ודמוגרפיה. הדיאלוג יתקיים תוך הקפדה על מסגרות פלורליסטיות ותוך שיתוף הדור הצעיר, יזמים חדשים והקפדה על ייצוג מגדרי הולם.

בסיום התהליך יגיש המכון דו"ח לממשלה ולהנהגה היהודית בעולם, ובו המלצות מפורטות לחיזוק ולעדכון מנגנון ההתייעצות כמו גם על הפרמטרים המרכזיים שמומלץ להתמקד בהם.

דברי הסבר
גורמים המחייבים את פיתוח הדיאלוג:

  1. שמירה על שלמות העם היהודי בעידן של "בחירה חופשית", כשהדרך לגיבוש ולאימוץ זהויות אחרות פתוחה לרווחה;
  2. השתתפות של הדור הבא בחיים יהודיים ותרומה לקהילה;
  3. חיזוק וגיבוש אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינת הגרעין של העם היהודי;
  4. קידום יחסי ישראל – תפוצות והיחסים בין הקהילות השונות בעולם, תוך טיפוח ושימור ערך הערבות ההדדית, הבא לידי ביטוי בקביעה "כל ישראל ערבים זה בזה" (תלמוד בבלי, סנהדרין כ"ז ע"ב).
הקודם
הבא