ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

 1. 23AndMe, 2013
 2. Family Tree DNA, 2014
 3. Greenspan, 2013
 4. Romero, 2005
 5. MyHeritage.com, 2014
 6. חשוב לציין כי אף שהאדם היחיד הוא זה שבונה לעצמו עץ משפחה, העץ בהגדרתו מורכב ממספר רב של בני אדם, אפילו אלפים. לכל אדם יחיד שבונה עץ משפחה מתווספים בהכרח בני אדם רבים, בין אם הם רוצים בכך ובין אם לאו
 7. כלי שפיתחה הכנסיה המורמונית במסגרת המאמץ לבצע באבותיהם המרת דת לאחר המוות
 8. The National Human Genome Research Institute, 2014
 9. The National Human Genome Research Institute, 2014
 10. מנהל המזון והתרופות (FDA) בארה"ב בדק לאחרונה חברות המציעות ניתוח דנ"א למטרות רפואיות, ובעקבות הבדיקה הורה על סגירתן
 11. 23AndMe, 2013
 12. The American Society of Human Genetics, 2008
 13. The American Society of Human Genetics, 2008
 14. מכיוון שריצוף הגנום המלא הוא עדיין בדיקה יקרה מאוד, שעולה בסביבות 10,000 דולר, בבדיקות ישירות לצרכן מבצעים רק בחינה בסיסית של הדנ"א של המזמין. לפיכך התוצאות המופקות מבדיקה זו שופכות אור על הקשרים הגנאלוגיים בחמשת עד שמונת הדורות האחרונים בלבד
 15. Family Tree DNA, 2014
 16. Behar, 2010
 17. Harmon, 2006
 18. PBS, 2013
 19. Taylor, 2014
 20. Harmon, 2006
 21. Geddes, 2014
 22. Blatt & Groll, 2013
 23. JewishGen, 2014
 24. JewishGen, 2014
 25. World Zionist Organization, 2014
 26. Yad Vashem, 2014
 27. Family Tree DNA, 2014
 28. Family Tree DNA, 2014
 29. ללקוחות ניתנת האפשרות לבחור שלא להיכלל בבדיקות התאמה משפחתית שמזמינים לקוחות אחרים
 30. Eupedia, 2014
 31. Costa, et al., 2013
 32. Eupedia, 2014
 33. Pew Research Center, 2013 P. 47
 34. Gorodni, 2012
 35. Aderet, 2013
 36. הרמב"ם
 37. Costa et al., 2013
 38. Elhaik, 2012
 39. Behar, 2010
הקודם
הבא