ספריית מאמרים / ההערכה השנתית

הערכה שנתית 2013-2014

בהתייחס למחקר גנאלוגי קונבנציונלי, קיימים מספר מסדי נתונים מקוונים חינמיים המוקדשים ספציפית למחקר גנאלוגי של יהודים. האתר JewishGen.org, הקשור למוזיאון המורשת היהודית בניו יורק, מכיל אלפי מסדי נתונים חינמיים ופשוטים להפעלה ובהם יותר מעשרים מיליון רשומות היסטוריות של יהודים,22 כגון יומני קבורה, רישומים בספר יזכור, ונתונים חלקיים שונים נוספים שנאספו בקהילות יהודיות לאורך המאה התשע-עשרה על-ידי פרנסי הקהילה ופקידי מדינה. האתר פועל כצומת המקשר בין גנאלוגים שמחפשים משפחות ועיירות יהודיות, ומאפשר שיתוף בממצאי המחקר וחילופי מידע. כמו כן האתר משתתף במפעל "עץ המשפחה של העם היהודי", שייעודו "לספק משאב רב-עוצמה לחיבור בין אנשים המחפשים את אותם ענפי משפחה יהודיים, לחבר מחדש בין משפחותיהם, ולהגביר את העניין בגנאלוגיה יהודית,"23 והוא פועל בשותפות עם האיגוד הבינלאומי של אגודות גנאלוגיות יהודיות (IAJGS) ועם בית התפוצות בתל-אביב, ומכיל יותר מחמישה מיליון שמות.24

ההסתדרות הציונית העולמית מחזיקה בארכיון הציוני המרכזי, שהוא הארכיון הרשמי של התנועה הציונית. הארכיון מכיל מיליוני תעודות ומסמכים, שרובם עברו דיגיטציה והונגשו לחיפוש מקוון במסדי נתונים. בעשור האחרון החליט הארכיון להיכנס לשדה הגנאלוגיה, והוא מציע שירות חיפוש ומחקר לצרכנים המתעניינים בתולדות משפחתם ואף מארח קורס במחקר גנאלוגי במשרדיו בירושלים.25 ממשלת ישראל מחזיקה את ארכיון המדינה, המכיל רשומות אלקטרוניות שחלקן נגיש דרך אתר הארכיון בעברית. מוסד יד ושם הוביל מאמץ בינלאומי להקמת מסד נתונים לקורבנות השואה. מסד הנתונים של יד ושם מכיל כיום מידע ביוגרפי מקוון על ארבעה מיליון קורבנות.26

לאחרונה נוצר גשר בין אתרים גנאלוגיים יהודיים לבין בדיקות דנ"א. לדוגמה, גם בית התפוצות וגם JewishGen.org מפרסמים באתריהם בדיקות דנ"א לצרכי חיפוש שורשים יהודיים באמצעות Family Tree DNA.

למרות שבדיקות הדנ"א לצרכים גנאלוגיים אינן משנות כיום את הקהילה היהודית בכללותה באופן משמעותי כלשהו, הפופולריות שהן צוברות ברמת היחיד מצדיקה בחינה של הממצאים העולים מתוצאות הבדיקות, משמעות התוצאות, וההשלכות המדיניות הצפויות.

הקודם
הבא