ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

הערכה שנתית 2014-2015
תשע"ה

 

ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים
חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד,
עינת ווילף, סטיבן כהן, דב מימון, נח סלפקוב, ראובן עמר, סטיבן פופר, סילביה ברק פישמן,
דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, סוזאן רוטלנד, ג'ון רסקיי, אוהד שפק

עורכים
רמי טל
בארי גלטמן

הבא