ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

חרף הצלחות רבות במאבק נגד מתקפת הדה-לגיטימציה של ישראל, מתקפה זו נמשכת ומתפשטת. אחת מזירות המערכה העיקריות הינה הקמפוסים בצפון אמריקה, שבחלקם הורעלה האווירה נגד ישראל.

המלצות

כללי

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל (23.6.2013 – סעיף 14) להטיל את האחריות למאבק בדה-לגיטימציה על המשרד לעניינים אסטרטגיים ובהמשך לפעולות שננקטו עד כה, מומלץ כי הממשלה תאמץ בהקדם אסטרטגיה כוללת, תתקצב אותה ותטיל את תיאום מימושה והמעקב אחריו על גורם מְרַכֵּז אופרטיבי בעל כושר ביצוע, השואב את סמכותו ישירות מראש הממשלה.

כחלק מאסטרטגיה זו, יש לצאת למערכה אקטיבית נגד מובילי הדה-לגיטימציה נגד ישראל במערב.

על מנת שמערכה כזו תתנהל בצורה אפקטיבית יש למתוח קו הפרדה ברור המבחין בין ביקורת לגיטימית על ישראל לבין דה-לגיטימציה. אולם זה אינו ענין פשוט לביצוע לנוכח הפוליטיזציה של הנושא. על כן אנו ממליצים שהקהילות המאורגנות בצפון אמריקה ובשאר העולם ייכנסו לתהליך שיאפשר למנהיגות בצפון אמריקה ובישראל לפתח מסגרת שתבחין מהו ומה אינו "נגד ישראל", ללא קשר לדעות הפוליטיות של המנהיגים השונים. אנו ממליצים במיוחד ליזום כינוסי דיון רחבי היקף במטרה לשרטט את הגבולות בין ביקורת לגיטימית על ישראל לבין דה-לגיטימציה. הגדרת גבולות אלו צריכה להיות מוסכמת גם על ממשלת ישראל.

מעבר לכך, במישור האינטלקטואלי אנו ממליצים – לטובת המערכה – לנסח מחדש, בסיוע אישים משמעותיים בזירה הבינלאומית, את הנרטיב האינטלקטואלי של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

המכון למדיניות העם היהודי פועל לאיתור וגיוס קבוצה בינלאומית של מובילי דעת קהל ואינטלקטואלים (בדגש על לא-יהודים) מכל גווני הקשת הפוליטית התומכים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על מנת לסייע במאבק בדה-לגיטימציה הבינלאומית.

המאבק בקמפוסים

  • הקהילה היהודית בארה"ב היא שותף מרכזי במאבק בדה-לגיטימציה בקמפוסים. יש לה תפקיד מפתח בכל ההמלצות הנכללות כאן.
  • ברמת התוכן – יש להתמקד בהפרכת הזיקה שיוצרים מחוללי הדה-לגיטימציה בין הסוגיה הפלסטינית לבין סוגיות הנוגעות למיעוטים, זכויות אדם ו"פוסט קולוניאליזם" ולחשוף את הממשק בין אנטי-ציונות לאנטישמיות החדשה.
  • ברמת קהלי היעד:
    • סטודנטים – לארגן משלחות מגוונות של סטודנטים ישראלים (המשלבות קבוצות מיעוט יהודיות ולא יהודיות), לקמפוסים; לגייס קבוצות לא-יהודיות למען סובלנות ודיאלוג לכל הקבוצות והדעות; ולעודד סטודנטים פרו-ישראלים לפעילות במסגרות הפוליטיות המאורגנות בקמפוסים.
    • סגל ומרצים – יש לחשוף חברי סגל ומרצים "אקטיביסטיים" העושים שימוש באקדמיה כדי לקיים פעילות אנטי-ישראלית מובהקת;
    • הנהלה ותורמים – ארגונים יהודיים יכולים וצריכים לפעול אל מול הנהלות האוניברסיטאות בצורה יותר נחרצת כדי להניען למנוע את ניצולו של עקרון החופש האקדמי לטובת פוליטיזציה אנטי-ישראלית דה-לגיטימטורית. במקביל הם צריכים לפעול לכינון של מרכזים נוספים באוניברסיטאות ללימודי ישראל.
הקודם
הבא