ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

עשרות ואולי מאות אלפי יהודים באירופה חשים תחושות אי-נוחות ממצבם ושוקלים הגירה למדינה אחרת. עקב חסמים בירוקרטיים ואחרים שרובם ניתנים להסרה, חלק ניכר מהם נמנעים מלשקול את ישראל כיעד הגירה ובודקים הגירה למדינות אחרות כמו קנדה, ארה״ב ואוסטרליה, שפעלו בשנים האחרונות להוריד את החסמים על מנת למשוך אליהן אוכלוסיות חזקות לחיזוק כלכלתם.

על ממשלת ישראל לאמץ תכנית אינטגרטיבית חדשנית שתמשוך לישראל את רבבות יהודי אירופה החשים אי-נוחות בארצותיהם ושוקלים הגירה. תכנית מתכללת, המכוונת לקליטה מוצלחת תעסוקתית וחברתית מצורפת בנספח להערכה שנתית זו. 

הקודם
הבא