ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

רקע
היחסים עם הודו וסין התעמקו והשתפרו בשנה האחרונה. סין רואה בישראל שותף יציב למסחר וליציבות האזור וראש הממשלה מודי של הודו הוא ידיד לישראל ומעוניין לטפח את היחסים בין המדינות.

המלצות

  • להקים קרן על שם מודי למחקר יחסי יהודים-הודו בעבר ולשיפורם בעתיד. הקרן תממן חוקר הודי פוסט –דוקטורט וחוקר ישראלי פוסט –דוקטורט.
  • ליסד בביג'ינג מרכז תרבותי יהודי/ישראלי שמציג אומנות, צילום והיסטוריה, שמקיים ספריה ואולם קריאה ומארגן הרצאות על ידי מומחים ואנשי אקדמיה מקומיים ומבקרים.
הקודם
הבא