ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

רקע
זו השנה השנייה ברציפות בה המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לוקח על עצמו את משימת הבניית הדיאלוג עם הקהילות בתפוצות. בשנת 2014, לבקשת שר המשפטים דאז, JPPI ארגן ב-43 קהילות בצפון אמריקה ובאירופה דיונים בנושא "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". ב-2015 נערך מאמץ דומה לדיון בשאלות של "מוסר יהודי בסכסוך מזוין". בעקבות מבצע "צוק איתן", ועל רקע חששות גוברים מפני פערים בהבנת המציאות בין היהודים בישראל ובין היהודים בתפוצות, המכון למדיניות העם היהודי ערך השנה דיונים ביותר מ-40 קהילות יהודיות ברחבי העולם. דיונים אלה, במסגרת הדיאלוג ישראל-תפוצות, העלו תובנות חשובות על האופן שבו יהודי העולם מבינים את מדיניותה הבטחונית של ישראל, ומזהים את השפעתה הן על חייהם והן על יחסיהם עם ישראל.

המלצות
יהודי העולם מגלים הבנה לצורך של ישראל להשתמש בכוח במלחמה א-סימטרית, ולאופן שבו היא מפעילה את הכוח הנדרש. חשוב מאוד שתדמית זו תישמר, הן באמצעות המשך הקפדה על התנהלות נאותה בקרב (בלי קשר לעמדת יהודי התפוצות) והן באמצעות הסברה משוכללת לקהילות יהודיות, הכוללת חשיפה לדילמות של הפעלת כוח ודיון מתמשך בהן במסגרות של חשיבה יהודית;

אמונם של יהודים רבים ברצונה של ישראל בשלום עם שכניה נשחק, ושחיקה זו משפיעה גם על קבלתם את ההכרח להפעיל כוח. ישראל צריכה להשקיע מאמץ בשיכנוע היהודים שרצונה עדיין בפתרון מוסכם לסכסוך;

היהודים חשים שישראל אינה לוקחת את עמדתם בחשבון במידה מספקת בקבלת החלטות. בהקשר זה יש להקדיש חשיבה נפרדת וממוקדת לשאלה של השפעת הפעלת הכוח הישראלי על יחסי היהודים בתפוצות עם העולם הלא-יהודי. בעיקר בקהילות שבהן היהודים מעורים באופן עמוק בסביבתם, נוצרות בעיות ייחודיות הנוגעות לצורך להסביר את ישראל גם ללא יהודים המשתייכים לקהילה היהודית (בעיקר לבני משפחה לא יהודים של יהודים).

הקודם
הבא