ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

דברי רקע
ניתוח נתוני המחקר המעמק של מכון פיו על יהודי ארה"ב מלמד שהקבוצה המהווה את עמוד השדרה המרכזי של קהילה זו הולכת ומצטמקת. קבוצה זו כוללת אותם יהודים שיש להם זהות יהודית חזקה, שהשתלבו היטב במרחב האמריקאי הכללי ושחבריה הם בעלי הכנסה גבוהה, השכלה רחבה והישגים מקצועיים. כחמישית מכלל הקהילה היהודית בארה"ב משתייכים לקבוצה המכונה "יהודים ללא דת" (משיבים שאין להם דת). כמיליון מקהילת יהודי ארה"ב מזדהים כ"יהודים חלקית". המשתייכים לקבוצות אלו "גאים" להיות יהודים, אך נעדרים תחושת השתייכות ומחויבות משמעותית לעם היהודי.

המלצות

  • על מנת לחזק את עמוד השדרה המרכזי של יהדות ארצות הברית, על הקהילות המאורגנות ליזום כמה שיותר רשתות חברתיות יהודיות. כמו כן: על הקהילות לעודד את החינוך היהודי בגילאים שאחרי בר/בת מצוה במסגרת בתי ספר יומיים; בתי ספר משלימים (אחר הצהריים וביום א'), מחנות קיץ, תנועות נוער, ותוכניות חוויה ישראלית וכיו"ב. לשם השגת מטרה זו, יש ליזום מאמץ רציני לצמצם את המחסומים הכספיים בכדי להגדיל את היקף ההשתתפות בתוכניות אלו. בנוסף לכך, על הקהילה לבחון דרכים להגדיל מימון ציבורי (ממשלתי) בתחומים שבהם יש לכך מחוייבות חוקתית. אלו יכולים לכלול התחייבויות ישירות, ניכויי מס, או שוברים.
  • לאפשר דו-שיח חינוכי והפרייה הדדית בין בתי ספר יהודים-אמריקאים ומוסדות החינוך של הקהילה היהודית-רוסית בארה"ב. מטרתו של דו-שיח זה היא חיזוק לימודי היהדות בבתי-ספר יהודים-רוסיים ע"י בתי-ספר יהודים-אמריקניים, בעוד שבתי-הספר היהודים-רוסיים יפעלו להעלאת רמת בתי-הספר היהודים-אמריקניים במתמטיקה ובמדעים.
  • יש לערוך מחקר מעמיק על ה"יהודים שלא על פי דת", ועל מי שמזדהים כיהודים חלקית, כדי לאתר מנופים שיכולים למשוך אותם להתעניינות ביהדות ולמעורבות בחיי העם היהודי. על בסיס המחקר יש לעצב מדיניות הממוקדת ביהודים אלו.
הקודם
הבא