ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

רקע
מפלגות ימין קיצוני שזוכות לתמיכה גוברת באירופה מתמקדות במסר אנטי-אסלאמי ופרו ישראלי ומבקשות את תמיכת ישראל והקהילה היהודית המקומית.

המלצה


רצוי שמדינת ישראל והקהילות היהודיות ינהגו בזהירות מרבית כלפיהן וימנעו ממתן לגיטימציה למפלגות שיש להן זיקה בעבר או בהווה לפעילות אנטישמית ולהכחשת השואה, ושהמדיניות המומלצת על ידן תקשה בפועל על יהודים להמשיך ולקיים אורח חיים יהודי באירופה.

הקודם
הבא