ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

על רקע הצרימות שהופיעו בעת האחרונה ביחסים המיוחדים שבין ישראל וארה"ב מתחזק הצורך להגן על יחסים אלה ולחזקם. מומלץ לקיים דיון ממשלתי מקיף על מכלול מארג היחסים ישראל-ארה"ב. יחסים אלה הם אבן יסוד בחוסן האסטרטגי של ישראל והעם היהודי, וטיפוחם מחייב את חידוד המודעות של קובעי המדיניות ל"מנועים" השונים שפעולתם משפיעה על איכות היחסים בין המדינות. המסמך שהכין JPPI מפרט את אופן השפעתם של ה"מנועים" הרלוונטיים ויכול לסייע בהבניית דיון מערכתי בסוגייה.

הקודם
הבא