ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

חמישה מימדים – גיאופוליטיקה, דמוגרפיה, עיצוב וביטוי זהות, קשרי קהילות, ומשאבים חומריים (מקורות ושימושים לכסף המוקדש למטרות יהודיות) – משפיעים על האינטרסים והתוצאות של העם היהודי.1בפרשנות למגמות ולהתפתחויות שמטרתה להגיע להערכה נקיה, המשקפת באופן מדויק את המאזן בין אתגרים להזדמנויות, יש כמובן מקום נרחב לסובייקטיביוּת. כהשלמה לדיוני המדיניות המוצגים בהערכה השנתית, המכון למדיניות העם היהודי ערך מספר מושבי פאנל מקוונים בקרב מדגם קטן של מומחים שנבחרו באופן אישי, כחלק ממנגנון לאיתור שינויים שאחרת אולי היו חומקים מן העין.2 תשובות המשתתפים צורפו למקורות נתונים נוספים, שביחד הניבו את ההערכות הבאות לגבי המגמות בטווח הקצר.

הקודם
הבא