ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

  1. ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי לשנים 2012-2011 כללה דיון מפורט יותר במתודולוגיה ששימשה גם לתמצית ההערכה לטווח הקצר וגם להערכת המגמות והתרחישים לטווח הארוך יותר, הנדונים בהמשך. (ראו "הערכה משולבת לשנת 2012-2011").
  2. המושבים של פאנל המומחים נערכו בין ה-19 בפברואר ל-14 במאי 2015. בסך הכל השתתפו 32 אנשים. מושבים אלה לא היו סקרים המיועדים לדגימת הדעות, אלא כלי לשילוב משתתפים נבחרים בתהליך הדיוני המתנהל במכון למדיניות העם היהודי. לכן מספר המשתתפים היה קטן בכוונה (כשישה בקבוצה). לכן גם השתמשנו בעיקר באפיונים איכותניים לתשומות אלו, כדי להימנע מליצור רושם מוטעה.
  3. הידע של מומחי הפאנל הספיק כדי לדון גם בהשפעות דומות בקרב קהילות יהודיות אחרות בעולם.
  4. המשיב החמישי שבחר להשיב לשאלה זו היה בדעה שמגמה זו יכולה להיות סיבה לחיזוק הקשרים.
  5. הדו"ח על מפגשים אלה מכיל תיעוד מלא וניתוחים סטטיסטיים של תשובות המשתתפים.
  6. Friedman, Thomas L., “The Obama Doctrine and Iran”, New York Times, April 5, 2015.
  7. רוסיה, סין וצרפת תמכו בבקשה; ארצות הברית התנגדה, ובריטניה נמנעה.
  8. NRG, March 16, 2015.
  9. באירופה הועברו החלטות ברוח זו בפרלמנטים של בלגיה, בריטניה, דנמרק, צרפת, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, פורטוגל, ספרד, ובפרלמנט של האיחוד האירופי.
  10. לדוגמה, מספר החברים בתנועה הקונסרבטיבית ירד מכ-40 אחוזים מכלל יהודי אמריקה ב-1990 ל-18% ב-2013.
הקודם
הבא