ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

איור 1 מראה איך מיקמנו את המחוגים ב"לוח המחוונים" של העם היהודי, נכון לאמצע 2015. כפי שמשקף הדיון שלנו, נראה כי לאירועי השנה החולפת ולהמשך המגמות יש השפעה על כמה מההערכות לגבי רווחתו ושלומו של העם היהודי כיום.

הקודם
הבא