ספריית מאמרים / 2015

מצב העם היהודי- הערכה שנתית 2014-2015

לעומת המימד הגיאופוליטי שבו תמיד יש יותר תנודות משנה לשנה, הדמוגרפיה היא מימד יציב בהרבה. בנושא זה לא כינסנו פאנל של מומחים . ובכל זאת, מי שעוקבים אחר המימדים האחרים מודעים היטב לחשיבותו של המימד הדמוגרפי בשאלה אילו תוצאות יביאו השנים הבאות. קצב השינוי האיטי גורם לכך שעבודת הניתוח של מדיניות דמוגרפית היא מורכבת ומאתגרת יותר, אך אין זה מפחית מחשיבותה בהשוואה למימדי שינוי אחרים.

לכן חשוב להביט על הדברים גם בראיה לאחור. שנת 2015 מציינת 70 שנה מתום מלחמת העולם השניה. במהלך תקופה זו גדלה האוכלוסיה היהודית בעולם מ-11 מיליון ל-14.2 מיליון (או תוספת של כשליש). זאת ועוד, בכל אחד משבעת העשורים האחרונים חלה עליה במספר היהודים, עם גידול בולט במיוחד בעשור האחרון (בין 2005 ל-2015). אומדנים אלה של גודל האוכלוסיה היהודית משלבים בין ההגדרה האובייקטיבית על פי התבחינים ההלכתיים הנהוגים בישראל לבין ההגדרה העצמית הסובייקטיבית של השתייכות לקבוצה היהודית בקרב יהדות התפוצות. בנוסף ניתן לכלול במניין עוד שתי תת-קבוצות שיש להן קשר לעם היהודי: הראשונה היא קבוצת המהגרים לישראל (בעיקר מברית המועצות לשעבר) וצאצאיהם שעמדו בדרישות חוק השבות, אך אינם מגדירים את עצמם על פי דת כלשהי ואינם יהודים על פי ההלכה. קבוצה זו מונה כ-350,000 איש. קבוצה נוספת, שמרביתה חיה בארצות הברית, מורכבת מאנשים הרואים את עצמם כ"יהודים חלקית". רובם המכריע הם צאצאי משפחות מעורבות. קבוצה זו מונה כמיליון איש. סביר להניח שניתן למצוא "יהודים חלקית" בארצות תפוצה נוספות. הוספת קבוצות אלו למניין האוכלוסיה היהודית מגדילה את האוכלוסיה היהודית בעולם לכ-16 מיליון נפש. אומדן זה קרוב מאוד למספר היהודים שהיו בעולם ערב מלחמת העולם השניה.

במקביל לגידול במספר היהודים בעולם חלו שינויים דרמטיים בפיזור הגיאוגרפי שלהם. ב-1945 התגוררו בפלסטין/ישראל רק 5 אחוזים מיהדות העולם, אך כיום היא ביתם של 43 אחוזים מכלל האוכלוסיה היהודית בעולם (מתוך 14.2 מיליון). אבל באותו זמן התרוקנו הקהילות היהודיות שהיו בשלב מוקדם יותר של מודרניזציה – באסיה ובצפון אפריקה. עם גלי העליה המאוחרים יותר מברית המועצות לשעבר, התקבצו יהודי העולם במספר קטן של ארצות דמוקרטיות, מתקדמות כלכלית ובעלות תרבות פלורליסטית. נוכחות היהודים בארצות התפוצות בולטת גם משום שהם מרוכזים בקומץ ערים ומרכזים עירוניים גדולים. בארצות הברית מספר היהודים יציב, ועל פי ההנחה, גדל מעט (מ-5 מיליון ב-1957 ל-5.7 מיליון כיום). זוהי תוצאה של תהליכים מנוגדים – ילודה נמוכה, שהפיצוי עליה הוא הגירה בינלאומית חיובית. גם המספר הממוצע של הילדים הנולדים לנשים יהודיות ומתחנכים כיהודים גדל. אף שהסחף לעבר נישואים מעורבים נמשך, יותר ויותר אנשים בנישואים מעורבים מעבירים זהות יהודית למספר גדל והולך של אמריקאים צעירים. לראשונה בזיכרון ההיסטורי, רוב הילדים הנולדים להורים בנישואים מעורבים בקבוצת הגיל 18-30 מזדהים כיהודים (59 אחוזים). קצב הגידול באוכלוסיה האמריקאית הכללית היה מהיר יותר, כך ששיעור היהודים באוכלוסיה ירד מ-2.8 אחוזים ב-1957 ל-1.8 אחוזים בלבד כיום. בישראל, מאז הקמת המדינה, המאזן בין יהודים ללא-יהודים (כאשר הראשונים כוללים גם "חסרי דת") נותר יציב למדי, 80 לעומת 20 אחוזים, בהתאמה. בין ההתפתחויות הדמוגרפיות החשובות שהתחוללו לאחרונה בישראל יש לכלול התכנסות כמעט מלאה של שיעורי הפריון בקרב יהודים ולא-יהודים (סביב שלושה ילדים); ואת הגידול בהגירה יהודית/מספר העולים (בעיקר מצרפת ומאוקראינה). כללית, הדמוגרפיה של יהדות העולם מצויה במגמת עליה.

בהשוואה לשינויים הדמוגרפיים העולמיים, מגמות אלו אינן ראויות לציון מיוחד. אבל מנקודת המבט של מדיניות העם היהודי, המשך המעקב אחר הדינמיקה הדמוגרפית בשנה האחרונה גורם לנו להזיז את המחוג במד הדמוגרפיה קדימה בכיוון חיובי.

הקודם
הבא