ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

איור 1. אפיון המנועים העיקריים המשפיעים על העם היהודי בשנים 2016-2015

 

הקודם
הבא