ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

שש עשרה מדינות בארה"ב כבר חוקקו או קרובות לחוקק חוקים נגד התנועה להחרמת ישראל ) .)BDS המאמצים בתחום זה עד כה היו ברובם מוצלחים. להלן כמה המלצות להמשך פעולה:

  1. יש לנצל את הצלחת היוזמות החקיקתיות נגד BDS ואת התנופה שהן מייצרות ליצירת נראטיב חדש ומודרני שיחזק את הלגיטימציה של ישראל.
  2. יש לעודד את המשך המאמצים החקיקתיים, אך להגבילם למדינות שבהן צפויה להן הצלחה. במקביל, יש להגביר, מאמצים משמעותיים לחינוך, קירוב ובניית קואליציות – בייחוד בקרב קבוצות מיעוט וקבוצות פרוגרסיביות.
הקודם
הבא