ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

על ארגונים יהודים לאמץ נוהלי דיווח והנהלת חשבונות אחידים יותר על מנת לתמוך באיסוף נתונים מהימן ובמגמה להבין טוב יותר את דפוסי הפעולה של פילנתרופיה יהודית והקצאת משאבים על ידי ארגונים ופדרציות יהודיים, באופן שיביא לשיפור בקבלת החלטות.

הקודם
הבא