ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

מדינת ישראל לא תעשה שליחותה – ביצוע מפעלי פיתוח וקליטת עלייה רבתי, אם לא תשליט את המדע על כל ענפי החיים; אם כיבושי המדע העליונים וכיבושי הטכניקה המשוכללת ביותר לא יונחו ביסוד החקלאות, החרושת, המלאכה, השיט, הטיס והשיכון, ואם לא יינתן העידוד המקסימלי לעובדי המדע, הצרוף והשימושי, להרחיב את כיבושיהם.

(דוד בן גוריון, "במה נקבל פני הבאות," 1948)

מצב החינוך וההשכלה בישראל מעסיק מזה מספר עשורים מומחים ופוליטיקאים כאחד. התקשורת מפרסמת תכופות נתונים נבחרים מתוך דו"חות רשמיים – ישראליים ובינלאומיים – המציגים את מצבו הרחוק מלהשביע רצון של החינוך בישראל, כפי שהוא מצטייר על פני מדדים שונים.1

השאיפה להצטיין בתחומי החינוך, המדע, והטכנולוגיה נובעת גם מן המסורת והתרבות של העם היהודי, וגם מהיבטים פרקטיים- ההכרה בחיוניותם של אלו לקיומה ולשגשוגה של המדינה, כפי שניסח זאת דוד בן גוריון עוד בימיה הראשונים.

הקודם
הבא