ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

בין השנים 63-65 לספירה פרסם הכהן הגדול יהושע בן גמלא תקנה דתית, המחייבת את כלל היהודים לשלוח את בניהם לבתי הספר על מנת שיוכלו לקרוא בתורה. חורבן בית שני שינה את פניה של היהדות, והיא לא התבססה עוד על פולחן והקרבת קורבנות בבית המקדש אלא על לימוד תורה, תפילה ועשיית מצוות. לשם כך, נדרשו היהודים לטפח את האוריינות ואת ההשכלה התורנית. חובה זו, בעולם שלמעלה מ-90 אחוז מבני האדם שחיו בו לא ידעו קרוא וכתוב, העניקה ליהודים יתרון יחסי על פני בני דתות אחרות, ויתרון זה ליווה אותם במשך מאות שנים, ושימש להם מנוף להישגים במגוון רחב של תחומים.2

התרבות היהודית שהתפתחה במהלך השנים המשיכה להעמיד בראש סדר העדיפויות את הלמידה והאוריינות, וכינויים כמו "עם הספר", ו"הגניוס היהודי" דבקו ביהודים הודות ליחסם לחינוך ולהישגיהם בתחומי מדע נרחבים.

גם היום נרשמים לזכות היהודים הישגים יוצאי דופן והצטיינות אינטלקטואלית. בולט, בין היתר, ייצוגם המרשים והגבוה של היהודים ברשימת הפרסים הנחשבים ביותר בעולם המדעי. כך למשל, מתוך 1081 זוכי פרסי נובל עד שנת 2015, 185 זוכים הם ממוצא יהודי (כ- 17%): כימיה- 36 זוכים המהווים 14.3% מכלל הזוכים; פיזיקה- 51 זוכים שהם 19.5%; רפואה – 55 זוכים המהווים 15.5%; ספרות- 14 זוכים המהווים 10.85%; וכלכלה- 29 זוכים המהווים כ- 34%.

מבין 64 זוכי פרס טיורינג (הפרס הנחשב ביותר בתחום מדעי המחשב) לדורותיו, 21 הם ממוצא יהודי (כ- 33%).

ובקרב זוכי פרס וולף היוקרתי, המוענק בישראל לאנשי מדע ואומנים מכל רחבי העולם בעד הישגיהם למען האנושות, מתוך 311 זוכי הפרס, 106 זוכים הם ממוצא יהודי ( מהווים כ- 34%): כימיה -19 זוכים המהווים כ- 39.6%; פיזיקה- 26 זוכים המהווים כ- 45.6%; רפואה- 23 זוכים המהווים כ- 41%; מתמטיקה- 20 זוכים המהווים כ- 35.7%; חקלאות- 6 זוכים המהווים כ- 12%; אומנויות- 12 זוכים המהווים כ- 26.6%.כל זה שעה שהמספר הכולל של יהודים בעולם, נכון לשנת 2014, נאמד ב-14.2 מיליון נפש, שהם 0.2% בלבד מאוכלוסיית העולם.

טבלה 1. השתתפות בהשכלה – יהודי ארה"ב3

 

Pew 2013

NJPS 2000-01

1990 NJPS

1971 NJPS

תארים מתקדמים שני ומעלה

28% (10%)

25% (6%)

26.4% (8.7%)

19%

תואר ראשון

30% (19%)

 

26.7% (11.8%)

14.7%

למדו או לומדים במערכת ההשכלה הגבוהה מבלי לסיים עדיין (וללא תואר אחר)

25% (29%)

 

19.3% (17.3%)

19.9%

תיכון או פחות

17% (42%)

 

27% (62%)

46.4%

נתונים על יהודי ארה"ב, הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ למדינת ישראל, מצביעים גם הם על ייצוג גבוה של יהודים ברמות ההשכלה הגבוהות.

חשוב לציין כי עפ"י מדד דנקן לאי-שוויון (Duncan index of dissimilarity), היתרון של היהודים על פני שאר האוכלוסיה נשחק במהלך התקופה שבין 1990 ל- 2013 (מ-34.6% ל-29%). המשמעות היא שב- 1990 34.6% מהלא יהודים היו צריכים לשפר את ההשכלה שלהם על מנת שזו תהיה זהה לפרופיל ההשכלתי של היהודים, בעוד שבשנת 2013 השיעור הצטמצם ל- 29% בלבד. יתרון זה נשחק בעיקר ברמות של השכלה על תיכונית כלשהיא, ותואר ראשון. עבור תואר שני ומעלה, ההתקדמות של יהודים ולא יהודים דומה מאוד.

המכון למדיניות העם היהודי, מתוך מודעות לחשיבותם הרבה של המדע, ההשכלה והחינוך בתרבות היהודית, וההישגים המרשימים של העם היהודי במהלך הדורות, פותח פרויקט רחב היקף לבחינת מגמות ארוכות-טווח בחינוך, הן במדינת ישראל והן בקרב יהדות העולם. הכוונה היא לגבש מתודולוגיה נאותה לבחינת מגמות אלה, ובמידת הצורך, להציע הצעות למדיניוּת שמטרתה להביא לשיפור במצב החינוך.

הקודם
הבא