ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1 מלבד יהודים אלו ישנם בארה”ב עוד מיליון איש המגדירים עצמם “יהודים חלקיים”; וכן כ-350 אלף “חסרי דת” בישראל שהם עולים וצאצאיהם שעמדו בקריטריונים של חוק השבות, אבל אינם יהודים על-פי ההלכה היהודית ובה בעת אינם מגדירים עצמם על-פי דת כלשהי.
2 יש לציין עם זאת, כי ישנם גם ניסיונות למשוך אוכלוסייה דתית למרכז (למשל, גרעינים תורניים). בה בעת, הערכות שונות מציעות כי כשליש מהיהודים ביו״ש הם חילוניים.
3 Sergio DellaPergola. 2009. "Actual, Intended, and Appropriate Family Size among Jews in Israel". Contemporary Jewry 29: 127-152.

הקודם
הבא