ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

תנועת ה-BDS (ראשי תיבות של חרם, משיכת השקעות וסנקציות), שהיא חלק ממאמץ רחב יותר לקעקע את הלגיטימציה של ישראל, פעילה ומתפתחת מאז שנת 2005, אך לאחרונה התפתחה מגמה חדשה בדינאמיקה זו – יוזמות חקיקה מדינתיות נגד ה-BDS בארה"ב, אשר חוסמות למעשה את מאמציה של תנועת ה-BDS או נוקטות עמדה פומבית נוקבת כנגדה.

למרות חשיבותן של יוזמות אלו, אל לקהילה הפרו-ישראלית לראות בהן תרופת פלא לאתגרים שתנועת ה-BDS מציבה בפנינו. יוזמות אלה אינן עוסקות בבעיה הבסיסית של עצם המאבק והוויכוח סביב הנראטיב של הלגיטימיות של ישראל, אשר ה-BDS מהווה גורם חשוב ב"ארגז הכלים" האנטי-ישראלי שלהם. אם ישראל ותומכיה יידעו לנצל נכון מאמצים אלה, יהיה בכך כדי לספק מרחב נשימה לפעילים הפרו-ישראלים ולבסס מחדש את הנראטיב סביב הלגיטימיות של מדינת ישראל.

הקודם
הבא