ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

חקיקה מחייבת ספציפית לישראל

 1. מדינת אילינוי הייתה הראשונה שהחילה חקיקה כזאת, כאשר המושל ברוס ראונר חתם על הצעת החוק ב-24 ביולי 2015.11 הצעת החוק אושרה פה אחד, והיא יוצרת "רשימה שחורה" של חברות אשר מחרימות את ישראל ומחייבת מניעה של השקעות קרנות פנסיה של המדינה בחברות אלה.
 2. הצעת החוק של מדינת פלורידה אושרה על-ידי המושל ריק סקוט ב-10 במארס 2016.12 היא יוצרת "רשימה שחורה" של חברות המחרימות את ישראל ואוסרת על ישויות ציבוריות לחתום על חוזים ממשלתיים עימן בשווי של 1 מיליון דולר ויותר. היא גם אוסרת על קרנות הפנסיה להשקיע בחברות כאלה. הצעת חוק זו עברה בקונגרס של פלורידה ברוב של 112 כנגד 2, ובסנאט של פלורידה ברוב של 38 בלי מתנגדים. פלורידה גם העבירה בראשית אותו חודש החלטה לא-מחייבת.13
 3. מושל אריזונה דוג דוסי, אישרר הצעת חוק כנגד ה-BDS ב-17 במארס 2016,14 לאחר שזו עברה בקונגרס של אריזונה ברוב של 42 כנגד 16, ובסנאט ברוב של 23 כנגד 6. כמו פלורידה, גם אריזונה מחייבת ליצור "רשימה שחורה" של חברות וארגונים שמחרימים את ישראל ואוסרת על מוסדות המדינה להשקיע בגופים אלה. היא גם אוסרת על פתיחת חוזים ממשלתיים עם ישויות שמחרימות את ישראל. הצעת החוק מתייחסת לחשיבות הכללית של התנגדות לאפליה על סמך מוצא לאומי.
 4. מושל קולורדו ג'ון היקנלופר, חתם ב-18 במארס 2016 15 על הצעת חוק שתחייב את קרנות הפנסיה הממשלתיות ליצור "רשימה שחורה" של ישויות, לשלול מהן השקעות ולאסור השקעות עתידיות בהן. ההצעה עברה ברוב של 54 כנגד 10. עשרת המתנגדים היו דמוקרטים. יש לציין גם שחלק גדול מהאופוזיציה בקולורדו נבע מהפוליטיזציה של קרנות הפנסיה הממשלתיות ולאו דווקא בשל הקשר לישראל. הצעת חוק זו היא היחידה שמתייחסת ל"גבולות ישראל המוכרים מבחינה בינלאומית" ואינה חלה על השטחים שמחוץ לגבולות 1967.
 5. מושל אינדיאנה מייק פנס אישרר ב-23 במארס 2016 16 חוק הדורש מקרנות פנסיה של המדינה להימנע מלהשקיע בחברות שמחרימות, נוקטות סנקציות או נמנעות מהשקעות בישראל או בעסקים הפועלים בישראל. החוק באינדיאנה מחייב הכנת "רשימה שחורה" של חברות כאלו והגשה של דוחות תקופתיים למועצה המחוקקת. החוק נתמך על-ידי שתי המפלגות ברוב של 47 כנגד 3. קודם לכן העבירה אינדיאנה החלטה לא-מחייבת17 התומכת בישראל.
 6. מושל ג'ורג'יה ניית'ן דיל אישרר ב-26 באפריל 2016 18 חוק אשר אוסר על המדינה להתקשר עם יחידים או עם חברות שמחרימים את ישראל, ויוצר "רשימה שחורה" של חברות כאלה. הצעת החוק נתמכה בסנאט על-ידי שתי המפלגות ברוב של 41 כנגד 8, ובקונגרס ברוב של 95 כנגד 71. בכך הייתה ג'ורג'יה למדינה שבה נתגלתה, ככל הנראה, ההתנגדות העזה ביותר לנושא.
 7. הצעת חוק נגד ה-BDS באיווה אושררה על-ידי המושל טרי ברנסטד ב-10 במאי 2016.19 היא תיצור "רשימה שחורה" של עסקים אשר מוסדות המדינה יהיו מנועים מלהתקשר עימם ולהשקיע בהם כספי מדינה. הצעת החוק עברה בקונגרס ברוב של 70 כנגד 24, ובסנאט ברוב של 38 כנגד 9, והיא מתייחסת רק להשקעות עתידיות.
 8. מדינת ניו יורק נקטה בדרך שונה במקצת כאשר המושל, אנדרו קואומו, חתם ב-9 ביוני 2016 על צו מנהלי נגד ה-BDS, 20 אשר מחייב סוכנויות ממשלתיות לשלול השקעות מחברות וארגונים הקשורים לתנועת ה-BDS. ניו יורק היא המדינה היחידה שנקטה צעד כזה, אף ששתי הצעות חוק מועלות בימים אלה, האחת מתייחסת באופן ספציפי לישראל21 והשנייה מחייבת אך נוגעת לכל בעלות הברית ושותפות הסחר של ארה"ב.22 שתי הצעות החוק צפויות לעבור בחודשים הקרובים.
 9. הסנאט של ניו ג'רסי העביר ב-28 ביוני 2016 23
  הצעת חוק דו-מפלגתית, שאושררה על-ידי המושל כריס כריסטי ב-16 באוגוסט 2016. 24 החוק אוסר על קרנות פנסיה וקרנות גמל של המדינה להשקיע בחברות שמחרימות את ישראל או עסקים ישראליים. הצעת החוק עברה בסנאט פה אחד ברוב של 39 ללא מתנגדים, ובאסיפה הכללית ברוב של 69 כנגד 3.

חקיקה מחייבת שאינה ספציפית לישראל

 1. ניקי האלי, מושלת דרום קרוליינה, חתמה ב-4 ביוני 2015 על חוק כנגד ה-BDS,25 כאחת המדינות הראשונות שעשו כן. החוק אינו מתייחס באופן ספציפי לישראל, אלא מונע מישויות ציבוריות מלהתקשר עם חברות אשר מחרימות "על בסיס גזע, צבע, דת, מגדר או מוצא לאומי". החוק מציין חַבַרות שעימן יש לדרום קרוליינה סחר חופשי. הצעת החוק, שנתמכה על-ידי ארגונים פרו-ישראליים, עברה בקונגרס ברוב של 97 כנגד 1, ובסנאט ברוב של 44 ללא מתנגדים.
 2. רוברט בנטלי, מושל אלבמה, אישרר ב-10 במאי 2016 26 חוק דומה, אשר אוסר על ישויות ציבוריות במדינה זו להתקשר עם עסקים וארגונים-ללא-כוונת-רווח שעוסקים בהחרמה המפלה על בסיס גזע, צבע, דת, מגדר או מוצא לאומי, ועם ארצות שאלבמה נהנית מסחר חופשי עימן. הצעת החוק עברה בקונגרס ברוב של 84 כנגד 5, ובסנאט ברוב של 30 ללא מתנגדים. מוקדם יותר, בחודש פברואר, העבירה אלבמה החלטה לא-מחייבת 27 המגנה את תנועת ה-BDS ומאשררת את תמיכתה בישראל.
 3. מושל קליפורניה ג'רי בראון חתם על ה"חוק נגד BDS" או חוק 2844, ב-24 בספטמבר, 2016.28 זאת, מאחר והחוק אושר באסיפה הכללית של המדינה פחות מחודש קודם לכן (ברוב של
  60-0) ולאחר מהלך חקיקתי ארוך ומורכב במיוחד.29 החקיקה כופה על חברות שזוכות בחוזים ממשלתיים מעל 100,000 דולר לוודא שאינן מפירות את החוקים של קליפורניה בהקשר זכויות האזרח. החוק אינו ספציפי לישראל (למרות שישראל היא המדינה היחידה שמצוינת באופן מפורש), אלא אוכף את התקנות הקיימות בקליפורניה בנושאים אלו. עם זאת, החוק מותח קו ישיר בין תנועת ה-BDS לאנטישמיות, ומציין "פעולות מַפלות הננקטות נגד יחידים בני הדת היהודית תחת הטיעון שהחרם על ישראל מוגן מכוח החוקה האמריקנית."
 4. האסיפה הכללית של מדינת רוד איילנד העבירה ב-16 ביוני 2016 30 הצעת חוק נגד אפליה ברוב של 63 כנגד 4. ההחלטה נמצאת כרגע בסנאט, והמושלת, ג'ינה ריימונדו, צפויה לאשרר אותה. החוק יאסור על המדינה להתקשר עם חברות המחרימות את בעלות בריתה של ארה"ב ואת אלו שעימן יש למדינה סחר חופשי. למרות שהצעת החוק עצמה אינה מזכירה את ישראל, ההודעה לעיתונות שפרסמה מיה אקרמן, נציגה רפובליקנית מיוזמות החוק, מציינת במפורש את ישראל: "אחת משותפות הסחר הגדולות ביותר שלנו היא מדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה ונעדרת האפליה היחידה במזרח התיכון". ההודעה לעיתונות גם מציינת שהחרמת ישראל תפגע בכלכלת המדינה.

החלטות לא-מחייבות כנגד ה-BDS

 1. מדינת טנסי העבירה ב-21 באפריל 2015 31 החלטה לא-מחייבת המגנה את תנועת ה-BDS, והייתה למדינה הראשונה שעשתה כן. למרות שההחלטה אינה מורה למוסדות ציבוריים בטנסי לשלול השקעות מישויות המעורבות בהחרמת ישראל, היא מתייחסת ל-BDS כ"אחד הכלים העיקריים להפצת אנטישמיות ולקריאה להשמדת המדינה היהודית". ההחלטה עברה באסיפה הכללית ברוב של 123 כנגד 1, ובסנאט פה אחד.
 2. בפנסילבניה אישרו בית הנבחרים32 והסנאט33 החלטות לא-מחייבות כנגד ה-BDS ב-24 ביוני 2015,34 בתמיכת שתי המפלגות, פה אחד. המחוקקים בפנסילבניה דנים כעת בשלוש החלטות שונות כנגד ה-BDS (ראו להלן).
 3. וירג'יניה העבירה החלטה לא-מחייבת כנגד ה-BDS ב-9 במארס 2016.35 ההחלטה עברה בבית הנבחרים ברוב של 86 כנגד 5, עם 9 נמנעים, ובסנאט ב"הצבעה באמצעות קריאות בקול". וירג'יניה מקדמת חוק מחייב נגד ה-BDS 36 (ראו להלן)

.

מדינות שבהן מתקיימים דיונים על החלטות והצעות חוק

בימים אלה מתקיימים דיונים בשלבים מוקדמים ב: אוקלהומה37 (החלטה לא-מחייבת המגנה את ה-BDS ומאשררת את התמיכה בישראל); אוהיו38 (חקיקה מחייבת שתאסור על התקשרות בחוזים של המדינה עם חברות שמחרימות את ישראל); מסצ'וסטס39 (חקיקה, שככל הנראה לא תתממש בשנה הקרובה, אשר תשלול השקעות של קרנות פנסיה של המדינה מחברות המחרימות את ישראל); מרילנד40 (החלטה לא-מחייבת התומכת בישראל ומבקרת את תנועת ה-BDS, למרות שייתכן שהחלטה זו לא תעבור והתוצאה הסופית תהיה צו מנהלי בנוסח ניו יורק); ופנסילבניה (ראו לעיל – הועלו שלוש הצעות חוק – האחת תמנע מימון של המדינה למוסדות אקדמיים המחרימים את ישראל, השנייה תאסור על התקשרויות של המדינה עם ישויות המחרימות את ישראל, והשלישית שתשלול השקעות של קרנות פנסיה ממחרימי ישראל). כפי שצוין, פנסילבניה ווירג'יניה, שהעבירו החלטות לא-מחייבות, מעוניינות גם להעביר חקיקה מחייבת.
חשוב לציין את הכישלון בהעברת הצעות חוק נגד אפליה ונגד ה- BDS בקנזס41 ובוויסקונסין42 (הצעה לא-מחייבת), אולם נראה שכישלונות אלה הם יותר פרוצדוראליים מאשר מהותיים.

הקודם
הבא