ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

חשוב להכיר בכך שלמרות שהצלחות אלה חשובות, אל להן להסיט את תומכי ישראל מהנושא הרחב יותר. רבים (ובכללם גם חלק מתומכי ה-BDS) טועים לחשוב שהמאבק מוגבל למסעות תעמולה של תנועת ה-BDS ולנזק שאלה עשויים לגרום לכלכלת ישראל, דהיינו, שנזק כלכלי גדול דיו ישכנע את ישראל לשנות את מדיניותה. אולם יוזמות אלה לבדן לא יוכלו להביס את הפעילים האנטי-ישראליים.

כפי שצוין, ההישג האמיתי הוא בכך שיוזמות חקיקה אלו, אשר שוללות מהמאגר של הפעילים האנטי-ישראליים כלי נשק חשוב, דוחקות את תנועת ה-BDS למגננה ומעניקות מרחב נשימה לפעילים הפרו-ישראליים.

בתקופה קריטית זו, חובה על הקהילה הפרו-ישראלית, ובכלל זה על ממשלת ישראל, לפעול בחריצות, בשיתוף פעולה, ובאופן פרו-אקטיבי ויצירתי כדי לבסס-מחדש ולמסגר-מחדש את הנראטיב החיובי סביב הלגיטימיות של מדינת ישראל.

הקודם
הבא