ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

נכון למועד כתיבת דו"ח זה, 11 מדינות בארה"ב כבר העבירו חקיקה פרו-ישראלית או אנטי-BDS כזו או אחרת. מדינה אחת (ניו יורק) עשתה זאת בעזרת צו מנהלי, ומספר מדינות נמצאות בשלבים שונים של תהליך חקיקה. שלוש מדינות נוספות העבירו חוקים נגד אפליה שאינם ספציפיים לישראל אך מסייעים בפועל לחסום את ה-BDS (למרות שההגנה על ישראל מצויה במרכזם). בית מחוקקים במדינה נוספת העביר חוק כזה, וכעת ממתין לחתימת מושל המדינה.

ארבעה מודלים שונים מייצגים את החקיקה בנושא ה-BDS, בהבדלים מזעריים בין מדינה למדינה:

  • חקיקה מחייבת ועונש בצידה – חקיקה זו אוסרת על המדינה להתקשר עם חברות המחרימות את ישראל או מושכות את השקעותיהן ממנה.
  • חקיקה מחייבת ועונש בצידה – חקיקה זו מושכת את השקעותיהן של קרנות הפנסיה של המדינה מחברות המושכות את השקעותיהן מישראל.
  • חקיקה גנרית מחייבת שעונש בצידה – חקיקה נגד אפליה המכוונת כלפי המחרימים את בעלות בריתה של ארה"ב ואת שותפות הסחר שלה, באמצעות מניעת התקשרויות חוזיות של המדינה עם ישות כלשהי המקיימת חרם "על בסיס גזע, צבע, דת, מגדר או מוצא לאומי".
  • החלטות הצהרתיות ולא מחייבות נגד ה-BDS אשר מביעות תמיכה בישראל ומגנות את תנועת ה-BDS, מבלי לנקוט פעולה קונקרטית.

חלק מהמדינות שילבו כמה מודלים של חקיקה או החלו עם החלטות לא-מחייבות ומאוחר יותר עברו לחקיקה שעונש בצידה. יוזמות חקיקה שונות המתייחסות ספציפית לישראל מציינות כי מדובר בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ובבעלת ברית ושותפה לסחר של ארה"ב. רבות מיוזמות החקיקה מציינות בברור שה-BDS מנסה ליצור דה-לגיטימציה לעצם קיומה של מדינת ישראל. חלקן מציינות שהחרם מוביל באופן ישיר ל"אווירה של זריעת פחד, חששות ואלימות בקמפוסים ברחבי אמריקה", מסייע להפצת האנטישמיות ו"יפגע במאמצי השלום, הצדק, השוויון, הדמוקרטיה וזכויות האדם". חלק מהמדינות שהעבירו חקיקה גנרית נגד אפליה מציינות באופן ספציפי את ישראל כבעלת ברית וכשותפה לסחר, בין אם בנוסח החקיקה ובין אם בהודעה לעיתונות המודיעה על החקיקה.

מצדדי החקיקה סבורים שיהיה זה מציאותי לצפות שבמהלך 2017 תעבור חקיקה נגד ה-BDS או נגד אפליה ב-10 מדינות נוספות או אף יותר בארה"ב.

מאמצים חקיקתיים ברמה הלאומית והבינלאומית

ברמה הפדראלית, הצעת-חוק פרו-ישראלית ונגד תנועת ה-BDS, הנקראת "חוק המאבק ב-BDS 2016" – הוצגה בקונגרס.2 היא תתמוך בפעולות שנעשו עד כה במדינות של ארה"ב ותחסום באופן פרו-אקטיבי התנגדויות פדראליות כנגדן.3 בשנה שעברה חתם הנשיא אובמה על חוק סחר מקיף הכולל סעיפים נגד ה-BDS.4

ברמה הבינלאומית, מדינות אחדות וכמה ערים גדולות פעלו נגד ה-BDS: קנדה קיבלה החלטה נגד ה-BDS בתחילת השנה הנוכחית.5 בריטניה שוקלת הטלת איסור על פעילות ה-BDS נגד ישראל, וצרפת אסרה על כל אפליה על בסיס לאומי עוד ב-2003.6 בראשית שנה זו קיבלה עיריית פריס החלטות נגד ה-BDS. 7

הקודם
הבא