ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

  1. יש לנצל את הצלחתם של מאמצים אלה ואת המומנטום שנוצר, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר וארוכת-טווח שתבסס-מחדש את הנראטיב [החיובי] ;סביב הלגיטימיות של מדינת ישראל
  2. מומלץ להרחיב את מאמצי החקיקה למדינות רבות בארה"ב ככל שניתן, וככל שהדבר תלוי בפעילים למען ישראל;
  3. עם זאת, מומלץ להעדיף את "האיכות על פני הכמות". חשוב ביותר להשקיע מאמצים בבניית קואליציות ולהבטיח תמיכה מכרעת מצד שתי המפלגות. תבוסה במדינה כלשהי עלולה לעלות ביוקר, כך שעדיף שלא תהיה כל חקיקה מאשר שהחקיקה תיכשל, ואולי אף מאשר שזו תעבור ברוב דחוק;
  4. לתיאום בין הקבוצות התומכות בישראל יש חשיבות מכרעת. לעיתים קרובות התקדמות איטית או עצירה, מקורם בחוסר תיאום מספק בין קבוצות ברמה הלאומית, קבוצות ברמה המקומית ומחוקקים של מדינות שונות. למרות שישנה עדיפות לחקיקה מחייבת, הכללת קרנות פנסיה של המדינה צריכה להישאר כשיקול דעתה של המדינה האמורה, מאחר שמדובר בנושא מורכב שחורג מהתמיכה בישראל. באופן דומה, יש להשאיר בידי כל מדינה ומדינה ובידי השחקנים המקומיים את ההחלטה האם החקיקה תתייחס באופן ספציפי לישראל או שתהיה כוללנית;
  5. אחד המסרים המוצלחים ביותר היה המיתוג הנכון של ה-BDS כתנועת שנאה אנטי-ישראלית ואפילו אנטי-יהודית, ולא כתנועה למען זכויות אדם, כפי שהיא מנסה להציג את עצמה;
  6. יש לתמוך באופן פעיל בחקיקה הפדראלית המקודמת בימים אלה בקונגרס;
  7. על ממשלת ישראל להתנהל בזהירות ולהישאר מאחורי הקלעים. הקבוצות הפרו-ישראליות השונות והקהילות היהודיות בארה"ב צריכות להמשיך להוביל את המאבק.
הקודם
הבא