ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

בעקבות ההתפרצות המחודשת של האנטישמיות, בעיקר (אך לא רק) באירופה, ומאמציהן של מדינות האיחוד האירופי לעקור את התופעה מן השורש, יש מקום ליצירת לוח מחוונים אינטגרטיבי, שיעניק למעצבי המדיניות בישראל ולמנהיגי היהדות העולמית כלי רלבנטי לעיצוב מדיניות, לצורך ניטור ההתפתחויות האלה, לסיוע בקבלת החלטות ולהערכת היעילות של הפעילות בנושא.
האמצעים הקיימים מספקים פרספקטיבה חלקית על מרכיב אחד בלבד בתצרף של האנטישמיות. מקצתם בוחנים רק את דעת הקהל, אחרים רק את מספר התקריות האלימות או את ההטרדות כלפי יהודים. מחקרים בשטח בוחנים מפעם לפעם כיצד האנטישמיות נתפסת בעיני היהודים עצמם או, במקרים אחדים, האם קיים דמיון בהקשר זה בין מדינות שונות וקהילות יהודיות שונות.

הקודם
הבא