ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

פרק זה מבוסס בחלקו על ספר של המכון למדיניות העם היהודי, מאת שלום סלומון וולד ואריאל קנדל, הודו, ישראל והעם היהודי.

הקודם
הבא