ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1 פרק זה מבוסס בחלקו על ספר של המכון למדיניות העם היהודי, מאת שלום סלומון וולד ואריאל קנדל, הודו, ישראל והעם היהודי.
2 נשיא הודו מביע תמיכה בפלסטין עצמאית, הארץ, 12 באוקטובר, 2015.
3 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon, 1851/1852, 1. Gutenberg.spiegel.de/buch/der-achtzehnte-brumaire-des-louis-napoleon-4983/1. תרגום מגרמנית ע"י המחבר
4 V.S. Naipaul, India: A Million Mutinies Now, London: Vintage Books, 1991.
5 OECD Economic Policy Papers 03: Looking to 2060: Long-term global growth prospects – A going for growth report, OECD, November 2012, 22.
6 הסקירה 2016 OECD Economic Survey of Israel, OECD, 31 בינואר, 2016, מציגה מבט ביקורתי על "הכלכלה הפוליטית" של ישראל.

הקודם
הבא