ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

כיום המניע החזק ביותר, וגם החדש ביותר, לקשרים הקרובים בין הודו למזרח התיכון הוא הצורך של הודו במשאבי הנפט מהמזרח התיכון. בה בעת, יצרניות הנפט והגז זקוקות לשווקים בטוחים, להשקעות ולהגנה, כעת כשארה"ב אינה זקוקה עוד לנפט ולגז שלהן. תלותן באסיה איננה קריטית פחות מתלותה של אסיה באנרגיה שלהן. הביקוש ההודי לנפט מיובא גדל במהירות. בשנים האחרונות, שני שלישים מיבוא הנפט של הודו הגיע מהמזרח התיכון, ושיעור זה צפוי לגדול ל-90% עד שנת 2030. כתוצאה ישירה מתלות הגומלין באנרגיה, הסחר בין הודו, המזרח התיכון וצפון אפריקה גדל פי 25 מאז שנת 2001 ועומד כיום על יותר מ-170 מיליארד דולר לשנה, שרק 3% מהם מקורם בסחר עם ישראל. הסחר עם המזרח התיכון מייצג רבע מכלל הסחר של הודו, פי שניים מהסחר של הודו עם ארה"ב או סין. סחר זה מלווה בזרם עצום של השקעות בשני הכיוונים, מיזמים משותפים והעברות בסך של 30 מיליארד דולר או יותר הזורמות להודו מעובדים הודים במדינות המפרץ הפרסי, שמספרם נאמד בכ-7 מיליון.

מסיבות היסטוריות, גיאופוליטיות ופנימיות (מיעוט שיעי גדול), הודו מעוניינת בקשרים טובים עם איראן, אולם רוב הנפט שלה מהמזרח התיכון מיובא ממדינות המפרץ הפרסי. עימות רציני כלשהו בין איראן לבין העולם הערבי ייצור דילמות שהודו אינה מעוניינת להתמודד עימן.

הקודם
הבא