ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

הנתונים המספריים של הודו והעוצמה הרכה שלה אינם מיתרגמים באופן אוטומטי למעמד של מעצמה גדולה בהיעדר שאיפה להשתמש בנכסים אלה בזירה הבינלאומית. האם קיים רצון של הודו להגיע למעמד של מעצמה גדולה, כמו זה של סין? הסימנים מעורבים. בעשורים האחרונים הייתה הודו מעורבת מפעם לפעם בפוליטיקה של כוח עם כמה משכנותיה, אולם הסתייגה מהפעלת כל כובד משקלה בזירה הגלובלית או במזרח התיכון. ניתן לזהות שאיפה למעמד של מעצמה גדולה אצל מקצת האליטות של הודו, מעמד הביניים שלה והבירוקרטיה הממשלתית שלה. דרישתה של הודו – שלא צלחה – לקבל מושב קבוע במועצת הביטחון של האו"ם הייתה ביטוי לשאיפה זו. להודו נכסים רבים: גודלה, אוכלוסייתה וכלכלתה הצומחות במהירות, כוחה הצבאי והימי בדרום אסיה ובאוקיינוס ההודי ועוצמתה הרכה. אולם להודו יש גם חולשות גדולות: צווארי הבקבוק הכלכליים והחברתיים שלה, העוני והבערות במדינה, השחיתות והבירוקרטיה המשתקת.

מכשול נוסף בפני מעמד של מעצמה גדולה הוא הקושי של הודו להקרין כלפי העולם מסר תקיף ולשכנע את הקהילה הבינלאומית כי יש לה היכולת והרצון לסייע להגן על השלום ולעצב מדיניות גלובלית. אולם מודי כבר אותת שהוא מתכוון לשנות זאת. ביקוריו המתוקשרים הרבים במדינות קרובות ורחוקות מבדילים אותו מכל קודמיו. למודי יש מרץ וחזון, והעת הנוכחית מטה חסד להודו. כוחן של ארה"ב, יפאן, בריטניה וצרפת נחלש, לפחות באופן יחסי. ב-2015 הבחינו פרשנים רבים גם בהיחלשות עוצמתה של סין מסיבות כלכליות, ושל גרמניה מסיבות פוליטיות. אחרים סברו שההתעוררות הגיאופוליטית המחודשת הנוכחית של רוסיה לא תאריך ימים. דומה שהודו היא כיום יוצאת הדופן ביחידה מקרב השחקנים הגדולים, אלא אם ארה"ב תחזור לתקיפותה הקודמת.

הקודם
הבא