ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

ב-1947 תמכה הודו במדינות ערב באו"ם והצביעה נגד הקמת המדינה היהודית. ב-1949 שוב הצביעה הודו לצד הערבים נגד קבלתה של ישראל לאומות המאוחדות. ב-1992 כוננה הודו יחסים דיפלומטיים עם ישראל. שנת 2014 בישרה על שינוי יסודי במדיניותה כלפי ישראל לכיוון של ידידות ושיתוף פעולה גלויים עם המדינה היהודית. מ-1992 ואילך הלכו הקשרים הפוליטיים והדיפלומטיים והתקדמו, לאט ובאופן אקראי, למרות שהודו המשיכה להצביע בעד כל החלטה אנטי-ישראלית באו"ם ומנהיגים הודים נמנעו בדרך כלל מפגישות עם מנהיגים ישראלים. היו כמה מקרים חריגים: ביקורו הממלכתי של הנשיא עזר ויצמן בדלהי בשנת 1996, וחשוב מכך, ביקור ראש הממשלה שרון ב-2003. אולם אף מנהיג הודי מעולם לא ביקר בישראל עד לביקורו הממלכתי של הנשיא מוקרג'י בירושלים בשנת 2015. הלה הזמין הן את נשיא המדינה והן את ראש הממשלה לבקר בהודו, ואישר שראש הממשלה מודי מתכוון לבקר בישראל.

שיתוף פעולה צבאי, מחקר ופיתוח משותפים, מכירות נשק, ביטחון סייבר ולוחמה בטרור הינם מגזרים שבהם הודו וישראל מקיימים קשרים ממושכים ועמוקים יותר מאשר בכל מגזר אחר. שתי המדינות מתקיימות בסביבה מסוכנת, דבר שהוביל למפגש בלתי-מתוקשר של אינטרסים אסטרטגיים. קשרים אלה החלו כבר בשנות ה-60 של המאה ה-20 ולא נקטעו מעולם, אפילו במהלך עשרות השנים שבהן מדיניותה הרשמית של הודו כלפי ישראל הייתה עוינת. כיום הודו היא צרכן הנשק היחיד הגדול ביותר של ישראל (לפי ההערכה, מדובר במיליארד דולר בשנה). בשנים הקרובות ישראל עשויה להתמודד עם תחרות זרה גוברת והולכת, בעיקר אמריקנית, ועם תעשיית הנשק הצומחת של הודו עצמה. יחסי הודו-ישראל אינם צריכים להיות כה תלויים במגזר הצבאי לבדו. יתר על כן, לא ניתן לדבר על "ברית אסטרטגית" מלאה בין הודו לישראל, מאחר שלהודו יש קשרים ימיים, צבאיים ורבים אחרים עם כמה מאויביה של ישראל, בייחוד איראן.

לקשרים הכלכליים בין הודו לישראל יש פוטנציאל עצום. הסחר האזרחי הבילטראלי עלה מ-200 מיליון דולר בשנת 1992 ל-4.5 מיליארד דולר לערך בשנת 2015. זהו גידול עצום, אם הוא נבחן כשלעצמו, אך פחות מרשים בהשוואה למדינות אחרות. הסחר הבילטראלי עם טורקיה, למשל, שאוכלוסייתה קטנה פי 20 מזו של הודו והתמ"ג שלה קטן פי ארבעה, הגיע ליותר מ-5 מיליארד דולר. בעבור ישראל, הודו היא אחד משווקי הייצוא הגדלים במהירות הרבה ביותר. מומחים משערים שהסחר הבילטראלי היה עשוי להגיע ל-10-15 מיליארד דולר אילו נחתם הסכם סחר חופשי. שיחות בנושא סחר חופשי החלו בשנת 2006 ולא הניבו פרי. השיחות התחדשו ב-2016. הסכם סחר חופשי עם הודו ייטיב עם הצרכנים בישראל אך יפגע במגזר היצרני שלה, וזו עשויה להיות אחת הסיבות לעיכובים ולמכשולים.5

הקודם
הבא