ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

מספרים זה לא הכול. להודו יש נכסים רבים שאינם ניתנים למדידה סטטיסטית. יש לה עוצמה רכה ניכרת ברחבי העולם. האנשים, הצבעים, האוכל, התרבות, המוסיקה, הלבוש, הדתות וזכרו של מהטמה גנדי עדיין פופולאריים במערב. בזמן שהדמוניזציה של ישראל במדינות שונות נמשכת, הידידות עם הודו עשויה לסייע. הצעדים הפומביים הראשונים של מודי לשיפור הקשרים עם ישראל כבר זכו לתשומת לב ניכרת בתקשורת הבינלאומית. אולם לא רק למערב יש חשיבות. הודו עשויה גם לשמש כשער כניסה לאומות אסייתיות אחרות, בעלות קשרים חזקים עם הודו ועם מיעוטים הודיים גדולים בתוכן.

הפזורה ההודית, בייחוד בארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ודרום אפריקה, מהווה נכס חשוב בעבור הודו. קולה נשמע בדלהי. היא עשויה להיות מושפעת מקהילות התפוצות היהודיות בארצות המושב שלה וממדיניותה של הודו כלפי ישראל.

הקודם
הבא