ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

החוליה החלשה ביותר בקשרים בין הודו לישראל, שאינה מבשרת טובות לעתיד, היא שמרבית ההודים יודעים אך מעט או לא כלום אודות יהודים, יהדות, ישראל או השואה. אחדים, ובהם אינטלקטואלים מהשמאל ומוסלמים, רואים את ישראל רק דרך משקפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אחרים, ובכלל זה הינדים ימניים, מעריצים את ישראל כאומה המנהלת מלחמה אמיתית נגד המוסלמים. קיים צורך רב לשפר את העוצמה הרכה של העם היהודי ושל ישראל בהודו באמצעות קשרי תרבות, חינוך ותקשורת, אולם למרבה הצער, המשאבים שהוקצו לצורך זה רחוקים מלהיות נאותים. ישראל נוקטת בהודו צעדים צנועים בתחום התרבות, בעיקר בתחומי האמנות והספורט. הקשרים האקדמיים בין שתי המדינות עדיין מצומצמים מאוד. האוניברסיטאות בישראל מלמדות וגם חוקרות נושאים של הודו העתיקה והחדשה, אולם לא יותר משניים או שלושה חוקרים או מרצים באוניברסיטאות בהודו עוסקים בישראל או ביהדות. מאמצים אלה, משני הצדדים, נתקלים במידה רבה בתת-תקצוב ובמחסור בכוח אדם.

הקודם
הבא