ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

נפט הוא המניע העיקרי ליחסיה של הודו עם המזרח התיכון, אולם האסלאם הוא המניע השני בחשיבותו, והעתיק הרבה יותר. האסלאם חדר להודו במהלך מאות שנים, באמצעות כיבושים צבאיים ומסחר בעיתות שלום. הינדים רבים רואים בהיסטוריה זו כיבוש זר, אולם האסלאם הפך לחלק בלתי-נפרד מזהותה ומתרבותה של הודו. המאבק המשותף של ההודים והערבים נגד הקולוניאליזם הבריטי חיזק את הקשר הפוליטי ביניהם. כתוצאה מכך, ההתייחסות לנושאים אסלאמיים, ובכלל זה ההתנגדות הפלסטינית לציונות, חדרו ללב הפוליטיקה הפנימית והבינלאומית של הודו, ונותרו שם זמן רב לאחר תום השלטון הבריטי.

כיום יש בהודו כ-180 מיליון מוסלמים, מתוכם כ-20 מיליון שיעים. בהודו חיה הקהילה המוסלמית השנייה בגודלה בעולם. לאחר החלוקה ב-1947 היו 7% מאזרחי הודו מוסלמים. כיום הם מהווים כ-15%, אולם אין בנמצא נתונים מדויקים. הרוב הגדול של המוסלמים בהודו מתון ומעוניין להישאר הודי, אולם ישנה גם התעוררות מוסלמית והקצנה של מיעוט, שניזון מכספים ותעמולה מוסלמיים חיצוניים, כמו גם על-ידי מקצת מהפועלים המוסלמים-הודים השבים ממדינות המפרץ. מול מגמות שליליות פוטנציאליות אלה ניצבים התעוררות של לאומנות הינדית וגידול תמידי במעמד הביניים של בעלי מקצועות חופשיים בעלי אוריינטציה מערבית, אשר היוו חלק אינטגרלי מעלייתו של מודי לשלטון. קשה לחזות כיצד מגמות שונות אלו יתפתחו וישפיעו זו על זו, אולם סביר להניח שהודו תשמר כמה לקחים מניסיונה הארוך בפוליטיקה מוסלמית פנימית וחיצונית: מרבית המוסלמים ההודים כמעט שלא הגיבו, הן כאשר הודו כוננה יחסים דיפלומטיים עם ישראל (1992) והן כאשר היא גילתה ידידות מופגנת יותר כלפי ישראל (2014); שנית, קשריה של הודו עם ישראל לא פגעו בקשריה עם העולם הערבי או איראן. נהפוך הוא, הקשר עם ישראל הכריח את אלה להבין שהודו עשויה לא לתמוך באופן אוטומטי בכל מה שיאמרו או יעשו כנגד ישראל, כפי שנהגה בעבר. בנוסף, תקוותה של הודו שתמיכה חזקה במטרות ערביות תחליש את התמיכה הערבית בפקיסטן נתגלתה כאשליה. הערבים מאז ומתמיד תמכו בפקיסטן נגד הודו, בלי קשר למדיניותה של הודו כלפי ישראל.

הקודם
הבא