ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

ב-2015 מנתה אוכלוסיית הודו 1.28 מיליארד נפש, עם גיל חציוני צעיר מאוד (27 שנים). סין מנתה 1.4 מיליארד נפש (גיל חציוני 36 שנים). בעוד 20 שנה צפויה אוכלוסיית הודו לעבור את אוכלוסייתה של סין (1.5 מיליארד לעומת 1.45 מיליארד). התמ"ג של הודו היה בשנת 2014 1,900 מיליארד דולר והוא צפוי לגדול מהר יותר מזה של מדינה מערבית כלשהי. ב-2012 חזה ה-OECD, שמושבו בפריס, את התמ"ג של ארצות מרכזיות כחלק מהתמ"ג עולמי עד 2060. התחזית היא שהודו תעלה מ-7% בשנת 2011 ל-18% ב-2060, סין תעלה מ-17% ל-28%, ארה"ב תרד מעט מ-23% ל-17%, ואירופה תצנח מ-17% ל-9%. בתחזיות של OECD ישנו ממד ספקולטיבי, אולם ביחס להודו, יתכן שהן מתבססות בין השאר על הגידול המתמיד במספרם של צעירים משכילים ושאפתנים במדינה זו.

הקודם
הבא