ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

 1.     NPR December 29, 2014.
 2.    Jeffrey Goldberg, The Obama Doctrine, April 2016 Issue
 3.     שם
 4.     שם
 5.     The International Atomic Energy Agency (IAEA)
 6.     הארץ, 5 אוגוסט 2016
 7.     18 ינואר 2016 נאום הרמטכ"ל איזנקוט בכנס המכון
 8.     למחקרי ביטחון לאומי
 9.     NYT, David E. Sanger, July 13, 2016
 10.     מעריב, 21 אפריל 2016
 11.     הארץ, 1 דצמבר 2015
 12.     הארץ, 25 אוקטובר 2015
 13.     הארץ, 18 אפריל 2016
 14.    Voice of America, 21 April 2016
 15.     הארץ, 22 יולי 2017
 16.     I-24 TV, 17 ,2016
 17.    Hürriyet Daily News, 14 December 2015
 18.     הארץ, 18 ינואר 2016
 19.     הארץ, 3 נובמבר 2015
 20.     הארץ, 5 ינואר 2016
 21.     הארץ 25 אפריל 2016
 22.   Washington Post, 5 December 2015.
 23.     הארץ, 26 ינואר 2016
 24.     הארץ, 24 פברואר 2016
 25.    Pew Research Center, 5 facts about how Americans view the Israeli-Palestinian conflict, May 23, 2016
 26.    Washington Post, A danger to Israeli democracy, Editorial, January 2, 2016
 27.     הארץ 12 יולי 2016
 28.    January 18, 2016
 29.     הארץ, 9 נובמבר 2015
 30.     הארץ, 28 יולי 2016
 31.     הארץ, 7 פברואר 2016
 32.     הארץ 30 יולי 2016
הקודם
הבא