ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

המחקר של מכון PEW משתמש רק בקטגוריה אחת – "חילונים", ולכן קשה לדעת האם הם מהווים קטגוריה בלתי-מבודלת או שמא ישנם הבדלים בין חילונים אשר מקיימים יותר או פחות מנהגים דתיים. לעומת זאת, סקר הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי יצר שתי קטגוריות של חילונים: חילונים-לחלוטין המהווים 30.4 אחוזים מהמדגם, וחילונים-קצת- מסורתיים המהווים 20.8 אחוזים ממנו. שתי הקבוצות יחדיו מהוות 51 אחוזים מהמדגם, נתון קרוב לגודל הקבוצה החילונית שנמצא במחקר של מכון פיו (49 אחוזים). הגיוני שרבים או שהרוב מקרב החילונים במחקר של מכון PEW, אשר מקיימים פרקטיקות דתיות כגון הדלקת נרות שבת או שמירת כשרות, משתייכים לקבוצה של חילונים -קצת-מסורתיים בסקר של המכון למדיניות העם היהודי. הסקר של המכון למדיניות העם היהודי כלל גם מספר משמעותי של שאלות המתייחסות לעמדות של אנשים. מתברר שהחילונים -הקצת-מסורתיים היו מעט יותר שמרנים-מסורתיים בתשובותיהם מאשר החילונים-לחלוטין. בו בזמן, ובאופן שעולה בקנה אחד עם המחקר של מכון PEW, בסקר של המכון למדיניות העם היהודי החילונים -הקצת-מסורתיים נבדלים גם מהקבוצה המסורתית, כאשר הקבוצה הראשונה היא יותר ליברלית-חילונית מהאחרונה. כך, שלוש הקבוצות יוצרות מעין רצף אשר נע מימין לשמאל – המסורתיים הם הכי שמרניים ומסורתיים, אחריהם ממוקמים החילוניים הקצת-מסורתיים, ולבסוף, החילונים והליברליים ביותר הם החילונים-לחלוטין. קבוצות אלה נבדלות גם במאפיינים הדמוגרפיים שלהם. 45 אחוזים מהמסורתיים הם יוצאי המזרח התיכון וצפון אפריקה (מזרחיים), כפול ממספרם בכלל המדגם. במקביל, עולים מברה"מ לשעבר מהווים 27.1 אחוזים מהחילונים-לחלוטין, שיעור גבוה ב-75 אחוזים ממספרם בכלל המדגם.

הגישות של שלוש הקבוצות ביחס לתשע שאלות מוצגות בתרשימי-העוגה הבאים:
תרשימים אלה מראים כי החילונים-הקצת-מסורתיים מחזיקים בעמדות הממוקמות בנקודה כלשהי בין העמדות של המסורתיים לבין אלו של החילונים-לחלוטין. אולם הם מראים גם שהחילונים-הקצת-מסורתיים מחזיקים עקרונית בעמדות דומות לאלה של החילונים-לחלוטין בנושאי מדיניות, אם כי עמדותיהם בנושאים אלה פחות החלטיות ויותר אמביוולנטיות . כך למשל, בנוגע לנישואים אזרחיים, מעל שלושה-רבעים מהחילונים-לחלוטין מסכימים לגמרי שיש לאפשר נישואים אזרחיים בישראל. יחד עם אלה ש"קצת מסכימים" לאפשר נישואים אזרחיים, התומכים בנישואים אזרחיים מהווים כמעט שבע-שמיניות מתוך קבוצת החילונים-לחלוטין. מספר דומה של תומכים בנישואים אזרחיים מתקבל בקרב החילונים -הקצת-מסורתיים, אם מחברים את אלה ש"מסכימים לגמרי" להחלת נישואים אזרחיים לאלה ש"קצת מסכימים". במקרה זה, קצת יותר משלושה רבעים תומכים בנישואים אזרחיים. בניגוד לכך, בקרב המסורתיים, אפילו אם מצרפים את ה"מסכימים לגמרי" ואת ה"קצת מסכימים", פחות משלושה רבעים תומכים בנישואים אזרחיים, ופחות מחצי מסכימים לגמרי להחיל אותם.

המצב דומה בשאלה האם אתם רוצים שילדים לא-יהודים ילמדו בבית הספר של ילדיכם. בקרב החילונים-לחלוטין, כמעט מחצית הסכימו לגמרי וכמעט שלושה-רבעים הסכימו לגמרי או "קצת הסכימו". בקרב החילונים -הקצת-מסורתיים, פחות ממחצית הסכימו לגמרי, אבל כחמש שמיניות הסכימו לגמרי או "קצת הסכימו" – שוב, אחוז הקרוב לזה של החילונים-לחלוטין, אך בפחות החלטיות. בקרב המסורתיים, פחות מרבע הסכימו לגמרי, ופחות מחצי הסכימו לגמרי או "קצת הסכימו".

הקודם
הבא