ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1 להבדיל מ"התנועה המסורתית", שזהו השם הישראלי לתנועה הקונסרבטיבית האמריקנית. אין מדובר כאן על יהודים קונסרבטיבים אמריקנים, אלא על יהודים ישראלים, בעיקר יוצאי צפון-אפריקה והמזרח התיכון, אשר שומרים את המסורת הדתית באופן סלקטיבי ומחזיקים במערכת של השקפות ואמונות דתיות.
2 דוד אוחנה, "נקודת המבט החילונית של מנחם ברינקר". הארץ, 4 במארס, 2016. ברינקר פרסם לאחרונה ספר, "הספרות העברית כספרות אירופית", והדיון שנוצר בעקבותיו מעניק תובנות לניתוח של החילוניות שמוצג כאן.
3 יתכן ולחרדים יש הבנות משלהם ביחס למיהו יהודי נזקק ולאיזו עזרה הוא זקוק.
4 הזהות היהודית הטרום-מודרנית התייחסה לרוב ליהודיוּת הן כאל דבר נתון והן כאל דבר שיש להשיגו.
5 "גויים ואס רעדען העברייאיש".

הקודם
הבא