ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

על-פי הדו"ח של מכון PEW, חילונים מהווים כמחצית (49 אחוזים) מהאוכלוסייה היהודית בישראל. ראינו שהשקפת עולמם שונה באופן בסיסי מזו של מגזרי האוכלוסייה בעלי האוריינטציה המסורתית יותר, בכל הנוגע לעם היהודי, לדת, לתרבות ולמסורת. החילונים גם מיוצגים באופן בולט (יש שיאמרו, שהם שולטים) באליטות בישראל ובמקצועות המעצבים את המציאות של התקשורת, המשפט, האמנות והאקדמיה. פרופיל אוכלוסייה כזה אכן עומד מאחורי "מלחמות" התרבות והפוליטיקה שמאפיינות את החברה הישראלית.

עם זאת, האוכלוסייה היהודית בישראל כוללת גם מנגנונים של אינטגרציה. מרכיב חשוב מאוד אחד בהקשר זה הוא האוכלוסייה המסורתית. בעוד שהאוכלוסייה המסורתית דומה לאוכלוסיות הדתיות והחרדיות במונחים של תפיסת העולם הבסיסית שלהן, כאשר הדבר מגיע להתנהגות, היא קרובה מאוד לחילונים. כמו החילונים, גם המסורתיים אינם מקפידים על מצוות הדת ומשתתפים בפעילויות פנאי בשבת, כמו הליכה לים ולמשחקי כדורגל. המסורתיים דומים לחילונים גם בנוהגי הלבוש שלהם ובעירוב בין גברים לנשים. יתר על כן, במקצת הגישות שלהם, בייחוד אלה הנוגעות לחירויות האישיות שלהם, הם קרובים יותר לחילונים מאשר לקבוצות הדתיות לחלוטין. כך, 79 אחוזים מהמסורתיים מתנגדים להפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית שבשימוש החרדים (93 אחוזים מהחילונים מתנגדים לכך), ו-57 אחוזים מהם מתנגדים להחלת חוקי ההלכה על המדינה, ורק 37 אחוזים מהם תומכים בכך. במילים אחרות, בתחומים רבים המסורתיים מהווים מעין גשר בין האוכלוסיות היהודיות בישראל. יתרה מכך, משמעות העובדה שהחילונים נחלקים לחילונים-לחלוטין וחילונים -קצת-מסורתיים היא שבמובן מסוים, החברה אינה מתאפיינת אך ורק על-ידי דיכוטומיה של חילונים מול כל השאר, אלא על-ידי מִנעָד. הגוון הדתי הולך ודוהה ומגיע עד לחילוני. משמאל לאורתודוקסים ניצבים המסורתיים, אשר, כפי שראינו, הם עדיין שמרניים ומסורתיים למדי. אחריהם ניצבים החילונים קצת-מסורתיים, שהינם פחות מסורתיים ויותר פלורליסטיים. ובקצה המנעד נמצאים החילונים-לחלוטין, שהם פלורליסטיים בצורה מֵרַבית ואינם מסורתיים.

גורם אחר המקדם אינטגרציה הוא הניידות בין הקבוצות השונות, בייחוד בין שתי קבוצות הביניים: הדתיים והמסורתיים. כ-9 אחוזים מבין אלה שגדלו כדתיים או מסורתיים אינם משתייכים עוד לקבוצות אלה (היציאה מהמחנה החרדי הייתה נמוכה יחסית). הדתיים צמחו ב-2 אחוזים על חשבון קבוצות אחרות, והמסורתיים צמחו ב-10 אחוזים. 4 אחוזים מבין אלה שגדלו כחילונים אינם כאלה עוד, אבל 8 אחוזים מהחילונים הם מצטרפים חדשים. לפיכך, דומה שהדתיים הופכים למסורתיים והמסורתיים הופכים לחילונים: אותם 9 אחוזים שגדלו כמסורתיים ועזבו הוחלפו בדתיים שהפכו למסורתיים. הקבוצה שעזבה את המחנה המסורתי הפכה ברובה לחילונית. העובדה שיהודים בישראל "ניידים מבחינה דתית" במהלך חייהם גורמת לאינטגרציה, מקדמת הבנה בין הקבוצות ומשמרת את הקשרים החברתיים.

הקודם
הבא