ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

פרופיל הזהות של האוכלוסייה היהודית בישראל יכול להבהיר את היחסים בין היהודים באמריקה ובישראל. מצד אחד, קבוצת האוכלוסייה הדומה ביותר למרבית האוכלוסייה היהודית האמריקנית במונחים של סגנון חיים, הכנסה, מעמד חברתי, הישגים חינוכיים, מעמד מקצועי ואוריינטציה פוליטית – הקבוצה החילונית – שונה מאוד מהקהילה היהודית המאורגנת באמריקה בתפיסותיה לגבי הזהות היהודית. בניגוד לכך, התפיסות של קבוצות אחרות בישראל – המסורתית, הדתית והחרדית – לגבי הזהות היהודית דומות לאלה של הקהילה היהודית המאורגנת באמריקה. כמו הקהילה היהודית המאורגנת באמריקה, קבוצות אלה תופסות את הזהות היהודית כבעלת תוכן, ואת הגשמתה כעשייה פעילה (אמירת תהילים, תפילה, ביקור באתרים קדושים או אצל רבנים קדושים, תמיכה בהתיישבות בכל שטחי ארץ ישראל השלמה, לימוד תורה או לימוד מקורות יהודיים). מאידך, קבוצות אלה שונות מאוד, במרבית התחומים, ממרבית היהודים בקהילות המאורגנות באמריקה במונחים של סגנון חיים ואוריינטציה פוליטית, ובמידה מסוימת גם מבחינת ההכנסה והמעמד החברתי, ההישגים החינוכיים והמעמד המקצועי.

הקהילה היהודית המאורגנת באמריקה מוטרדת מהעובדה שאותם יהודים בישראל, שאיתם יש לה את מרב הקשרים והמאפיינים המשותפים, אינם מגלים עניין בזהות היהודית כמו האמריקנים. בשל כך היא מממנת תוכניות רבות בעבור ישראלים חילונים לקידום הזהות היהודית וללימוד "ארון הספרים היהודי". תוכניות אלה אכן מעניינות ואטרקטיביות, אולם הן עדיין שוליות במציאות ובתרבות בישראל. על מנת שתוכניות אלה יהיו יעילות יותר, עליהן ליצור דיאלוג בין ישראלים חילונים לבין יוצרי התוכניות והמממנים האמריקנים אודות המשמעויות וההנחות השונות של הזהות היהודית.

הקודם
הבא