ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

מאז הבחירות האחרונות (16 חודשים לערך), יישמו שרי "הבית היהודי" בנט ושקד, יחד עם זאב אלקין מהליכוד, יוזמות ותוכניות חדשות שנועדו לחזק את אופייה היהודי-לאומי של החברה הישראלית. בנט ביצע שינויים בשני תחומים עיקריים. הראשון הוא "התרבות היהודית-ישראלית". כאן בנט מתבסס על נטייה ארוכת-טווח, בייחוד בבתי ספר ממלכתיים, להעניק חינוך כלשהו לזהות יהודית. בנט הרחיב את תוכניות התרבות היהודית-ישראלית לכל הכיתות, מא' ועד ט'. ההקדמה לתוכנית הלימודים מציינת, בין השאר:
"תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית נועדה לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את תחושת השייכות שלהם, אחריותם ומחויבותם לעמם, למורשתם ולתרבותם."15 בהתאם לאידיאולוגיית הלאומיות האינטגרלית של בנט, משפט זה מדגיש את המחויבות ואת האחריות של הפרט כלפי העם היהודי ותרבותו.

לאחרונה אמר השר בנט שלימודי יהדות חשובים יותר ממתמטיקה ומדעים.16

התחום השני שבו קידם בנט סדר-יום לאומי הוא בלימודי האזרחות. בנט והפקידים הכפופים לו עיצבו מחדש את תוכנית הלימודים ואת ספר הלימוד באזרחות כדי להעניק להם אוריינטציה לאומית וקולקטיבית יותר,17 ולצמצם הַבְנָיוֹת אינדיבידואליות וליברליות יותר של אזרחות, אשר מדגישות את זכויות האדם והאזרח.

משרד המשפטים, תחת איילת שקד ממפלגת "הבית היהודי", מקדם אף הוא תחיקה בעלת אופי לאומי דומה. שקד קידמה את חוק העמותות החדש, שמחייב עמותות המקבלות יותר ממחצית המימון שלהן ממקורות זרים להצהיר על כך בכל הפרסומים הפומביים שלהן. במרבית המקרים, לחוק זה תהיה השפעה על עמותות שמקדמות זכויות אזרח, בייחוד לאוכלוסייה הפלסטינית, ומתנגדות לכיבוש הישראלי ביהודה ושומרון. השרה שקד גם הצהירה שבית המשפט העליון, אשר מיישם מדיניות של ביקורת שיפוטית, ניכס לעצמו סמכויות לא-ראויות. בהתאם לכך היא הגישה הצעת-חוק אשר מעגנת בחוק את הסמכות של בית המשפט העליון בנושא הביקורת השיפוטית, ויוצרת מנגנון שבו רוב מיוחד בכנסת יוכל לגבור על החלטתו של בית המשפט לבטל חוק מסוים. אחת הדעות הרווחות בשיח הפוליטי הדתי והימני בישראל היא שבית המשפט, בלהיטותו להגן על המיעוטים ועל זכויות הפלסטינים, פועל בניגוד לטובתו של העם היהודי ושל הרוב היהודי.

בנוסף להיותו שר החינוך, נפתלי בנט משמש גם כשר לענייני התפוצות. משרדו הכריז לאחרונה על מימון תוכניות לקידום הזהות היהודית ולתמיכה בישראל בקמפוסים של קולג'ים אמריקניים. המשרד הקצה את המימון לשתי קבוצות אורתודוקסיות ולארגון "הלל".18

הקודם
הבא