ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

הציונים-הדתיים הפכו לאחרונה להיות נראים ובולטים גם באמצעי התקשורת המרכזיים. תופעה זו היא חלק מהשאיפה של הציונות הדתית להפוך לחלק מהזרם הכללי הישראלי, ובו בזמן, להשפיע עליו. אולם יש לציין שהניסיון להשפיע על הזרם הכללי הישראלי בתחום זה עמום יותר, בהשוואה לזירה הפוליטית או אפילו הצבאית. בעוד שפרשנים ומגישים מסוימים, כמו אראל סג"ל ואמילי עמרוסי, מזוהים מבחינה אידיאולוגית, עיתונאים אחרים, כמו עמית סגל, מזוהים פחות.

על מנת להקל על כניסתם של ציונים-דתיים לתקשורת, פיתחה קהילה זו תוכניות ובתי ספר המספקים הכשרה בקולנוע ובתקשורת האלקטרונית. הפתיחות העכשווית כלפי כתבים ופרשנים ציונים-דתיים קשורה, כנראה, למדיניות של הגברת הרב-תרבותיות והפלורליזם בתקשורת האלקטרונית.24

הקודם
הבא