ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

כמו במקומות אחרים בעולם (הודו, אלג'ריה) הלאומית הדתית מתגברת.36 האחרונות. הבולטוּת הגוברת של הציונים-הדתיים בממשלה ובמוסדות המרכזיים מהווה גורם חשוב בהתפתחות זו. למרות שהציונים-הדתיים מעוניינים באופן כללי לקדם אינטרסים דתיים ודתיים-לאומיים, הם הפגינו לעיתים מדיניות פתוחה ומכילה יותר כלפי קבוצות יהודיות ולא-יהודיות בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בניסיון של נפתלי בנט (כשר הדתות) להקצות מרחב תפילה לקבוצות יהודיות ליברליות ברחבת הכותל, ובהמשך – תמיכתו ותמיכתה של איילת שקד במרחב כזה. דומה שפתיחות והכלה אלו קשורות להיחלשות האוריינטציות הדתיות השמרניות, הכיתתיות והאורתודוקסיות-מחמירות בקרב הציונות הדתית.

הקודם
הבא