ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

השאיפה להגיע להנהגה פוליטית ומוסרית היא מגמה ארוכת-טווח בציונות הדתית ובמהותה היא תוצר של דילמת הזהות הבסיסית המאפיינת מגזר זה. דילמה זו נובעת מההתעמתות של יהודים אורתודוקסיים ומסורתיים עם הלאומיות היהודית המודרנית כעיקרון המארגן של החיים היהודיים. קבוצות אלה, שבעבורן הייתה הדת היהודית לעיקרון המארגן של חיים יהודיים, יוכלו להגיב על אתגר זה באחת מהדרכים הבאות:

  • התנגדות ללאומיות היהודית המודרנית ודחייה שלה.
  • ייחוס של משמעות מוגבלת ותפקודית ללאומיות היהודית המודרנית, ועל-ידי כך ניסיון לאפשר את קיומה לצד היהדות המסורתית.
  • ניסיון לשלב ולאחד בין הדת היהודית ובין הלאומיות המודרנית. יש להדגיש שאין מדובר בשיבה אל השילוב המסורתי בין דת לאתניות (למרות שתומכיה מנסים לעיתים להציג זאת כך), אלא ניסיון למזג בין הדת לבין הרעיונות של הלאומיות המודרנית והמבנים המוסדיים שלה, כגון מדינת הלאום.

התגובה של הציונות הדתית הייתה שילוב ואיחוד של היהדות האורתודוקסית המסורתית עם הלאומיות המודרנית. ניסיון זה היה הדרגתי וממושך. בשלב ראשון, הציונות הדתית יישמה את האיחוד בין הדת ללאומיות ברמה המקומית והקהילתית, בייחוד בקיבוצים ובמושבים הדתיים. רק בשלהי שנות ה-50 של המאה ה-20 היא החלה לחשוב על יישום של איחוד זה גם ברמה הפוליטית הארצית, עם הופעתו של "דור המדינה", אשר התארגן בסיעת "צעירי המפד"ל" בתוך מפלגת המפד"ל. חיברותו של דור זה התגבשה לאחר הקמת המדינה ב-1948, כאשר מערכת החינוך הממלכתית וצה"ל ממלאים תפקיד מכריע בתהליך זה. בשלהי שנות ה-50 החלה סיעת "צעירי המפד"ל" לחשוב על הציונות הדתית לא כעל שותפה זוטרה של מפא"י, אשר הנהיגה את המדינה והחברה בישראל מבחינה פוליטית ואידיאולוגית, אלא כאלטרנטיבה למפא"י (או כחלק מאלטרנטיבה לה), בעלת חזון פוליטי ואידיאולוגי שונה, כזה שקשר בין הדת ללאומיות.5 מפלגת "הבית היהודי" הנוכחית והנהגתה ממשיכות בניסיון זה לאחד בין הדת ללאומיות.
קשר זה אל הלאומיות הוליד תיאולוגיה יהודית שעברה תמורה משמעותית. במרכזה של תיאולוגיה זו ניצב הייחוס של משמעות דתית למטרות ולפעילויות גשמיות וחילוניות, בייחוד כאלה הכרוכות בבנייתה של אומה, כגון פוליטיקה, התיישבות, ביטחון, כלכלה ותרבות.6
הביטוי המודגש ביותר לשאיפה מוסרית ופוליטית זו להנהיג את מדינת ישראל כולה היה מפעל מיזוגה וסיפוחה של ארץ-ישראל השלמה וההתנחלות בה למדינת ישראל. למרות שהקהילה הציונית-דתית סיפקה את הגורמים הפעילים ביותר למפעל זה ופיתחה את הניסוח האידיאולוגי שלו, היא לא התייחסה אליו כאל מפעל בלעדי של המגזר הציוני-דתי. אדרבא, המפעל נֵהגָה כביטוי לרצון הפנימי הכללי7 של העם כולו. עם עליית הליכוד לשלטון ב-1977, הפכה ההתיישבות בארץ-ישראל השלמה למדיניות רשמית של הממשלה.

הקודם
הבא