ספריית מאמרים / 2016

הערכה שנתית 2016

1.    גז טבעי יכול להמצא לבדו במצבורים, אך לרוב נמצא בשדות נפט. במשך שנים ארוכות, נחשב הגז הטבעי לתוצר לוואי מקידוח נפט ונשרף במתקנים אלו. ההגיון שעמד מאחורי התנהלות זו הוא שנפט, בשל צורתו כנוזל, פשוט יותר לשינוע ושימוש. גז טבעי, המורכב ברובו ממתאן טהור, אינו נמצא בצורת נוזל, למעט מתנאי קור ולחץ קיצוניים ביותר. משמעות הדבר היא שכדי להפיק גז כמקור דלק, יש לשנע אותו דרך צינורות קבועים, פעולה הדורשת השקעה רבה בתשתיות ותחזוקה, או דרך הנזלה ושינוע כנוזל (LNG), תהליך יקר ומורכב מבחינה טכנית.
2.    כמות הגז בשדה תמר, המוערכת בכ- 250 BCM' הוכחה בשנת 2009. והכמות המוערכת במאגר  לוויתן 650 BCM, הוכחה בשנת 2010. תגלית שלישית הדומה בגודלה למאגר תמר, נמצאה בשדה דניאל בינואר 2016,  אך טרם הוכחה בעת כתיבת מסמך זה.
3.    גם לבנון וגם סוריה חולקות על השליטה הבלעדית של ישראל, אבל מבלי שיהיה לטענותיהן ביסוס משפטי מספק, או יכולת לפעול בצורה אפקטיבית כדי להוציא לפועל התנגדויות אלו. מאגרי גז טבעיים קיימים גם ברצועת עזה, אלו הועברו בצורה פורמלית ומסודרת על ידי ישראל לשליטת הרשות הפלסטינית. השתלטות חמאס על עזה, בנוסף למרכיבים אחרים, הובילו לכך שמאגרים אלו נותרו בלתי מנוצלים.
4.    חברות בבעלות ממשלתית פועלות כגופים עסקיים, כאשר בעל מניות העקרית או, במקרים מסויימים היחידה, היא הממשלה. חברות דומות בארה"ב כוללות את חברת הרכבת Amtrak או הרשות לעמק מדינת טנסי.
5.    שדה דניאל, אם יוכח שקיים בו גז טבעי, יהיה הראשון שבו יהיו מעורבים שותפים ישראליים שונים, ובהם ישרמקו נגב (Isramco Negev) ומודיעין אנרג'י (Modiin Energy)
(Haaretz, 17 January 2016; http://www.haaretz.com/israel-news/business/1.697863).
6.      קרנות הון ממשלתיות הנן תיקי השקעות הכוללות גם עתודות נזילות והשקעות הון רכוש שמנוהל על ידי רשות ממשלתית. קרנות אלו מיועדות לכמה שימושים. הן מאזנות נדיפות פיסקאלית בחלקו הציבורי של הרווחים הבאים מניצול משאבי טבע, מאפשרים עתודה ל"יום סגריר", או שאפשר לעשות בהם שימוש למלא יעדים אסטרטגיים באמצעות בניית נכסים זרים או פנימיים כמו השקעות. החוט המקשר הוא יצירת ישות אחזקות רשמית, הקרן, כמבודד עצמאי לצמצום השלכות פיננסיות שליליות כתוצאה ממחזורים טבעיים של שגשוג או קריסה תוך הכנסת ראיה ארוכת טווח יותר לתוך ההחלטות. היכולת של האוצר לגשת לכספים אלו בדרך כלל מוגבלת כדי לאפשר המשך תחזוק הבידוד.
7.    הקבינט החברתי – כלכלי אישר את המלצות ששינסקי 2<http://www.globes.co.il/news/article aspx?did=1001057937>
8.    קיימת מסגרת משתנה שמאפשרת התאוששות ממספר רחב של השקעות מקוריות בטרם ההחלה של המיסוי. ישנו גם תשלום תמלוגים לכל מטר מעוקב של גז שנשאב ואין דלדול הקצבה, שוב לא כמו בארה"ב ובהתאם לנעשה במקומות אחרים.
9.    המתווה דרש משותפות נובל-דלק למכור תביעות על מצבורים פוטנציאליים אחרים.
10.    חוק מניעת ההגבלים מאפשר זאת תחת החרגות של ביטחון לאומי. התפטרותו של השר דרעי מתפקיד שר הכלכלה לא סיעה לדבר כיוון שעוררה סערה פוליטית וסחרור תקציבי. הדבר נכון באופן כללי כאשר ישנן החלפות שרים בממשלה, אך התזמון הוסיף דלק לטענותיהם של מתנגדי המתווה לפיהן אינטרסים לטווח הקצר גוברים על אינטרסים לאומיים בטווח הארוך.
11.   השיקולים חורגים הרבה מעבר לשיקולים מסחריים, כיוון שפתרון של שינוע הגז באופן היעיל ביותר הוא דרך צינורות, עבודת תשתית הדורשת השקעה מאסיבית, חוזים ארוכי טווח ויחסים יציבים. מאגר יבשתי טבעי לגז הישראלי יכול להיבנות בקפריסין, למשל, אך יחסיה של ישראל עם טורקיה עשויים להיות מושפעים מכך. אפשר גם להוליך צינור ולהקים מאגר בטורקיה עצמה, אשר גם זה יושפע משיקולים גיאופוליטיים אחרים. לכן, לא רק הגורמים המסחריים חשו בצורך להניע תהליך תכנון והידברות רציני, ולסגור מתווה גז טבעי בישראל.
12.   OECD (2011). An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings, OECD Publishing, Paris.
13.   OECD (2016). OECD Economic Surveys: Israel 2016, OECD Publishing, Paris.
14.   השניים האחרונים עולים במניותיהם על כלל הכלכלה התומכת, אך מבלי לתרום לצמיחה בתפוקה, אלא ליוקר המחיה בלבד. לפני שנפתח מגזר התקשורת לתחרות, גם הוא חווה רבים מהחוליים של כלכלה זאת, ולכן היה נכלל כאן.
15.   המונח המוכר כאן "דמי שכירות" מתייחס לרווחים מעבר למה שהיה ניתן להשיג בשוק תחרותי. "רווחים חשבונאיים" מחושבים כהכנסה שהתקבלה פחות תשלומים שבוצעו בפועל. "רווחים כלכליים" לוקחים בחשבון את השימוש בהון שהיה אפשר גם לעשות בו שימוש אחר. לכן, "רווחים חשבונאיים" יכולים להיות חיוביים בעוד שרווחים כלכליים יכולים לרדת לאפס כאשר לוקחים בחשבון עלות החלופות. זה היה צריך להיות המצב בשוק תחרותי אידאלי. רווחים כלכליים חיוביים הם שווי ערך למושג "דמי שכירות" הנמצא כאן.
16.   OECD (2016), p.10
17.   Solomon, Shoshanna, " High-tech boom may be over, Israel’s chief scientist warns", Times of Israel, June 30, 2016
18.   Klingbail, Sivan amd Shiloh, Shanee, "Bye, the Beloved Country – Why Almost 40 Percent of Israelis Are Thinking of Emigrating", Haaretz, Dec 15, 2012.
19.   OECD (2016), p.16
20.   למשל, ניתן לראות את הדיון בתוך המאמר:
“Federations and Foundations Take on Innovating and Sustaining”, Journal of Jewish Communal Service, vol. 86, nos. 1/2, Winter/Spring 2011, pp. 132-140.
21.   למשל, חלק מהחישובים מיהם הממסדים הנתמכים על ידי הקהילות היהודיות כוללים בתי חולים, הוספיסים וסוכנויות ושירותים נוספים המופעלים על ידי מוסדות יהודיים. אולם, חלק גדול מהתקציבים עבור שירותים אלו הוא ממשלתי. באופן דומה, ההבחנה בין תרומה שנתית והון כמעט ואינה בנמצא.
22.    למרות תנודות משמעותיות בתקופה זו, סך התרומות האמריקנית לארגונים ישראליים בשנת 1975 עמד על 1.15 מיליארד דולר, בעוד שבשנת 2010, סכום זה עמד על 1.45 מיליארד דולר (בדולרים של 2010). המספר האחרון עומד בניגוד למספר השיא של 2007 של 2.17 מיליארד דולר, עוד טרם למיתון הכלכלי העולמי.. (Sasson, Theodore (2014). The New American Zionism, New York University Press.)

הבא